Ny ordblindestrategi i Kalundborg skal hurtigere i gang

775.000 kroner skal sikre, at en ny ordblindestrategi i Kalundborg kommer hurtigere i gang.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Børn med stave- og læsevanskeligheder får snart mere hjælp i skolerne i Kalundborg Kommune.  

I dag tilbydes ordblinde elever et såkaldt KIK-kursus, Kvalificerende It-Kursus,  hvor de undervises i læse- og skrivestøttende teknologi, men kurset har haft for få pladser i forhold til behovet.

Det rettes der nu op på i en ny ordblindeindsats i kommunen. Samtidig skal kurset udbydes på to skoler i kommunen - i den nordlige og den sydlige del, i stedet for som nu, hvor det kun udbydes på Rynkevangskolen i Kalundborg.

quote Vi sætter turbo på ordblindeindsatsen

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for Børn- og Familieudvalget, Kalundborg Kommune

Den nye ordblindeindsats skulle efter planerne i gang fra skoleåret 2021/2022, men onsdag aften vedtog Børne- og Familieudvalget at skyde 775.000 ekstra penge ind i den nye strategi, så den allerede kan træde i kraft fra januar 2021.

- Det, som vi har besluttet, er, at spendere 750.000 kroner fra en forsøgspulje, fordi vi måske allerede kan få en effekt på indeværende skoleår ved at starte indsatsen op et halvt år tidligere, siger  Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for Børn- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune.

Socialdemokratiet udtrykte bekymring

Fremrykningen af indsatsen sker efter, at blandt andet Socialdemokratiet udtrykte bekymring over tidsplanen i opstarten af den nye ordblindeindsats.

For mens der nu skal være mere hjælp til ordblinde i folkeskolerne i Kalundborg Kommune, så fjerner politikerne samtidig  det tilskud, kommunen hidtil har givet ordblinde unge til et ophold på en ordblindeefterskole.

- Jeg er meget bekymret for, at vi fjerner tilskuddet til ordblindeefterskolerne, inden den her strategi er trådt i kraft. Det vil sige, at vi har de ældste årgange, som jeg godt kan være bekymret for, bliver tabt i den her strategi, sagde Kristine Vesterskov Olsen (S) på et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af juni.

Det problem skulle de ekstra 775.000 kroner gerne være med til at løse. Med dem kommer ordblindeindsatsen i gang et halvt år tidligere, så den er kommet i gang, når tilskuddet til et ophold på en ordblindeefterskole forsvinder fra næste skoleår.

Ordblinde fik tilskud til efterskoleophold

Kommunens tilskud til et ophold på en ordblindefterskole har været ret unikt.

- Vi har erfaret, at det stort set kun er os, der gør det af kommunerne, siger Karl-Åge Hornshøj Pulsen.

Men tilskuddet har givet nogle dilemmaer, når borgere har spurgt undrende til det.

- Hvorfor er det kun dem, der er ordblinde, som skal have tilskud til den private finansiering? Hvad så med mit barn, der har ADHD, har folk spurgt. Der har det været svært for os at forklare, hvorfor det lige præcis er én gruppe, der skal have tilskud, selvom det ikke er, fordi jeg ikke under dem det, siger udvalgsformanden.

Fra næste skoleår vil pengene fra tilskudsordningen i stedet blive brugt på den nye ordblindeindsats.

De ekstra 775.000 kroner, som Børn- og Familieudvalget fandt på mødet onsdag aften, betyder, at  kommunen allerede til efteråret kan begynde at rekruttere det personale, der skal til at opgradere ordblindeindsatsen på kommunens folkeskoler.

- Vi sætter turbo på ordblindeindsatsen, så vi er sikre på, at der bliver taget vare på det område i bedre omfang end hidtil, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.