Minister: En Kattegatbro vil gavne biler og busser

En Kattegatbro vil spare bilisterne mellem Jylland og Sjælland op til to timers kørsel, vurderer transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En fast Kattegatforbindelse på tværs af Danmark har været på dagsordenen i mange år med forskellige politiske bagmænd.

Men muligheden for en bro og dertilhørende motorvej, som kan strække sig fra halvøen Røsnæs på Vestsjælland forbi Samsø og til Hov i Jylland, vækker stor bekymring blandt flere lokale og sommerhusejere på Røsnæs.

quote Bilister og busser mellem Jylland og Sjælland vil kunne spare op til to timers kørsel

Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister

Derfor har en lokal modstandsgruppe søndag stiftet en forening mod en eventuel motorvej på den vestsjællandske halvø. Men ifølge transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), giver en fast forbindelse over Kattegat god mening.

- En fast forbindelse over Kattegat vil være med til at binde Danmark tættere sammen. Bilister og busser mellem Jylland og Sjælland vil kunne spare op til to timers kørsel, afhængig af, hvor de skal til og fra, skriver han i en mail til TV ØST og tilføjer:

- Derfor har regeringen reserveret et beløb på finanslovsforslaget, så vi har mulighed for at igangsætte en grundig forundersøgelse af en Kattegatforbindelse i 2019, men det vil vi kun gøre, hvis den igangværende screening peger på, at projektet er realistisk. Det er derfor for tidligt at sige, hvor en linjeføring i givet fald skal gå.

Forundsøgelser kan begynde i 2019

I en kronik på Altinget fremhæver ministeren blandt andet, at hidtil er projektet ifølge ham med rette blevet ved snakken og skudt ned gang på gang som økonomisk urealistisk grundet de meget høje anlægsudgifter til en kombineret vej- og baneforbindelse, som ikke kan dækkes af indtægterne fra bilister og togpassagerer.

Artiklen fortsætter under billedet.

Visualisering af en fast Kattegatforbindelse.
Visualisering af en fast Kattegatforbindelse. Foto: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

- Men jeg er glad for, at vi sammen med Dansk Folkeparti i foråret kunne sætte projektet på dagsorden igen med et overraskende resultat. Foreløbige beregninger viste nemlig, at projektet kan realiseres med brugerbetaling og altså betales af dem, der bruger forbindelsen, hvis vi vel at mærke vælger en ren vejforbindelse, skriver Ole Birk Olesen.

Han glæder sig derfor til at se resultaterne af den nye screening.

- Hvis den bekræfter vores indledende forhåbninger om, at det er økonomisk realistisk et bygge en brugerfinansieret bro over Kattegat, så kan vi gå i gang med en egentlig forundersøgelse af projektet allerede næste år, skriver ministeren.