Klagenævn stopper hotelprojekt

Natur- og Miljøklage­næv­n­et har besluttet at ophæve en fredning, hvilket betyder, at folkene bag et hotelprojekt på Røsnæs må se sig om efter et andet sted.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der bliver aldrig bygget hotel eller ferie­lejligheder på Klintegården på Røsnæs.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

3/4 konflikter med reglerne

Natur- og Miljøklage­næv­n­et har ophævet den nye fred­­ning af den 13 hektar sto­­re grund på fjordsiden af Røsnæsvej.

Dermed er det den oprinde­lige fredning fra 1977, der gælder - med den ændring og stramning af reglerne om strandbeskyttelse, der er ved­taget siden.

Og det betyder, at det op­rindelige hotelprojekt, som den gamle fredning gav mulighed for, ikke længere kan realiseres.

3/4 af det byggefelt, hvor der kun­ne bygges et feriecenter med hotel og lejligheder, er i kon­flikt med de nye regler.

Kommunalbestyrelsens teknik- og miljøudvalg har netop fået en foreløbig orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgø­relse og skal gøre status på sit næste møde 2. september.

Ville have prøvet kendelse

Kalundborg Kommune rejste den nye fredningssag for Klintegården i 2011. Den nye fredning banede vej for 70 ferielejligheder, der var rykket længere op på grunden.

Det var Fredningsnævnet for Vestsjælland med på. En ny fredningskendelse fra maj 2012 banede vej for det nye projekt, men kendelsen blev anket af Danmarks Naturfredningsforening og af Naturstyrelsen, som af helt principielle grunde ville have den prøvet i Natur- og Miljøklagenævnet.