Kalundborg kæmper for et sundere liv

Med 10 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond sætter Kalundborg Kommune, Kræftens Bekæmpelse og Socialt Udviklingscenter SUS gang i et projekt, der skal mindske uligheden i sundhed i Kalundborg.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kalundborg er en af de kommuner, der både har store sociale og sundhedsmæssige udfordringer, og hvor den gennemsnitlige levealder ligger under gennemsnittet på landsplan.

Kalundborg Kommune forsøger derfor i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Socialt Udviklingscenter SUS at gøre op med den sociale ulighed i sundhed med hjælp fra en bevilling på 10 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Det skriver Socialt Udviklingscenter SUS i en pressemeddelelse.

Et komplekst problem

Formålet med indsatsen er, at den skal være helhedsorienteret og tværgående i alle aspekter af sundhed. Derfor forsøger Kalundborg Kommune og dens samarbejdspartnere at samle en lang række aktører, der i fællesskab kan tage ansvar for at skabe et sundere liv for kommunens borgere:

- Social ulighed i sundhed dækker over mange og komplekse problemstillinger, som fletter sig sammen og indvirker på hinanden. I kommunen er der allerede mange tiltag i gang for at fremme sundheden, men ofte har de fokus på enkelte faktorer som fx rygning, alkohol eller motion. Der er brug for at gå nye veje og arbejde langt mere målrettet og systematisk sammen på tværs, siger Peter Jacobsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune.

Også Kræftens Bekæmpelse ser frem til samarbejdet:

- I Kræftens Bekæmpelse ved vi godt, at hvis vi for alvor skal mindske de livsstilsorienterede sygdomme, er der brug for en langsigtet indsats, som også inddrager de sociale aspekter. Det får vi med denne bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond en unik mulighed for at afprøve, og vi har store forventninger til indsatsen, siger Laila Walther, afdelingsleder i Kræftens Bekæmpelse.

Fokus på unge

Indsatsen sætter særligt fokus på unge, som kæmper med et kompleks af problemer – psykiske problemer, misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse.

Målet er at styrke de unges fremtidige muligheder og sociale position, så deres generelle sundhedstilstand på sigt bliver bedre, end statistikkerne viser i dag.

En ny strategi

Samarbejdet mellem Kommunen og de frivillige foreninger er en ny tilgang, der kaldes ’Collective impact’. Det handler kort fortalt om, at kommunen, frivillige foreninger, erhvervslivet og engagerede borgere sætter sig fælles mål og sammen forsøger at finde varige løsninger på en kompleks problemstilling.

- Vi ser frem til at gøre os flere erfaringer med collective impact i en dansk sammenhæng. Når det gælder komplekse problemstillinger som ulighed i sundhed, er der brug for en fundamental forandring i den måde, vi tackler problemerne på. Der findes mange forskellige indsatser, som isoleret set virker godt på individniveau, men alligevel formår vi samlet set ikke at ændre på tingenes tilstand. Her tilbyder collective impact en anderledes ramme om et forpligtende samarbejde på tværs af sektorer for at opnå reelle effekter, siger direktør Per Holm fra Socialt Udviklingscenter SUS.