Hver fjerde elev i Kalundborg dumper afgangsprøverne: - Det er ikke godt nok

Ved afgangsprøverne i sommer dumpede en fjerdedel af eleverne fagene dansk og matematik i Kalundborg Kommune. Det er den højeste andel i regionen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

- Fagligt var jeg ikke glad for at gå i skole.

Sådan lyder det fra Marie Vesterskov Olsen, der aldrig fik afsluttet folkeskolens afgangsprøve. 

Derfor går hun nu på den forberedende grunduddannelse (FGU) i Svebølle for at tage sin 9. klasses afgangsprøve. 

- Jeg havde rigtig svært ved matematik og dansk. Med dansk var det alt inden for læsning og stavning, og når man ikke kan det, så lærer man heller ikke grammatikken, fortæller Marie Vesterskov Olsen. 

quote Det er ikke godt nok

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand, børn- og familieudvalget

Marie Vesterskov Olsen er ikke den eneste, der har haft det svært med fagene dansk og matematik i folkeskolen. For hver fjerde elev i Kalundborg Kommune bestod ikke dansk og matematik ved afgangsprøverne i sommer.

Lærerne vidste ikke, hvad de skulle gøre

Marie Vesterskov Olsen er ordblind, og hun følte ikke, at der i folkeskolen var forståelse for hendes situation, eller at hun fik den hjælp, hun havde brug for.

- Lige pludselig var jeg langt, langt bagud i forhold til de andre. Fordi de lærere, jeg havde haft, valgte at se igennem fingrene med det, fordi de vidste ikke, hvad de skulle stille op. Det var ikke, fordi de var onde, men jeg tror ikke, de vidste, hvad de skulle gøre bedre.  

Resultaterne ved folkeskolernes afgangsprøver i Kalundborg Kommune har ikke set gode ud i flere år. I skoleåret 2017/2018 var det hver femte elev, der dumpede, og året før var det også hver fjerde. 

Artiklen fortsætter under grafikken.

Grafik: Lonni Christiansen - TV2 ØST.

Michael Gravesen, der er direktør for Børn, Læring og Uddannelse i Kalundborg Kommune, forklarer, at det kan være svært give en forklaring på, hvor problemet er opstået.

- Kalundborg Kommune er blandt den femtedel af kommunerne, der bruger flest penge på vores elever. Jeg har indtrykket af, at vi både har dygtige medarbejdere og gode skoleledere, skønne elever. Ikke desto mindre har vi en udfordring på vores skoler og de faglige resultater, siger Michael Gravesen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Marie Vesterskov Olsen går nu på FGU i Kalundborg Kommune, fordi hun havde svært ved matematik og dansk i folkeskolen.
Marie Vesterskov Olsen går nu på FGU i Kalundborg Kommune, fordi hun havde svært ved matematik og dansk i folkeskolen. Foto: Jacob Bagge - TV2 ØST

Er ordblinde en af de grupper, som jeres skoler måske taber?

- Vi har en forpligtelse for alle vores elever, og vi har en særlig forpligtelse til de elever, der har udfordringer, herunder også ordblinde. Og der er nogle klare krav til vores skoler, hvordan de hjælper de elever, der er ordblinde. 

Opfylder de så de krav?

- Ja, det tænker jeg, vi gør, lyder det fra Michael Gravesen. 

- Det ikke godt nok 

Uden 02 i dansk og matematik kan man hverken blive optaget på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Og i børn- og familieudvalget anerkender formanden, at der ikke er nok elever, som består dansk og matematik.

- Det er ikke godt nok, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

- Og det er det ikke, fordi vi vil have, at der er flere, der skal kunne gå videre i ungdomsuddannelserne. Det er jo et spørgsmål om de unges fremtid. Derfor har vi sat det her som et af de absolut væsentligste mål i de kommende år.

Penge på vej til folkeskolen i Holbæk
Læs også
Rapport: Elever er ikke blevet dygtigere af folkeskolereform
Penge på vej til folkeskolen i Holbæk
Læs også
Rapport: Elever er ikke blevet dygtigere af folkeskolereform

Kalundborg Kommue har sat som mål, at de inden for de næste to år skal have andelen af beståede elever op på 89 procent.

- Vi har sat nogle kvalitetsmål, som vi mener, er realistiske, men som der skal kæmpes for i de kommene år ude på skolerne, siger  Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

- Og jeg synes faktisk, de har committed sig til det derude, og sagt, det er nogle hårde mål, men vi vil give det en skalle

Derudover Børn- og familieudvalget som reaktion bevilliget knap en million kroner fra udviklingspuljen til to intensive læringsforløb målrettet elever i 8. eller 9. klasse, som er markant forsinkede i deres faglige udvikling.


Nyhedsoverblik