Frygter for dyrelivet i Tissø - sportsfiskerforbund klager over øget vandindvinding

Danmarks Sportsfiskerforbund har skrevet til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at stoppe yderligere vandindvinding fra Tissø.

I juni besluttede Kalundborg Kommune at forøge tilladelsen på vandindvinding fra Tissø.

Et stort flertal i kommunalbestyrelsen sagde ja til, at Kalundborg Forsyning de næste 30 år må indvinde op til syv millioner kubikmeter overfladevand fra Tissø og Nedre Halleby Å, og den beslutning har Danmarks Sportsfiskerforbund klaget over.

De har skrevet til Miljø- og Fødevareklagenævnet, fordi sportsfiskerforbundet frygter, at den øgede vandindvinding vil få konsekvenser for dyre- og planteliv i særlig Nedre Halleby Å.

quote Tilstanden for ørreder i Nedre Halleby Å og alle tilløb til søen er i forvejen dårlig, og der er kun udsigt til at den bliver værre med den nye tilladelse

Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent, Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Vandindvindingen vil unægtelig komme til at påvirke vandføringen i Nedre Halleby Å, hvilket har stor betydning for, hvorvidt fisk som eksempelvis havørred vil trække op i vandløbet. Tilstanden for ørreder i Nedre Halleby Å og alle tilløb til søen er i forvejen dårlig, og der er kun udsigt til at den bliver værre med den nye tilladelse, siger Lars Brinch Thygesen, der er natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund i en pressemeddelelse.

Han mener ikke, at Kalundborg Kommune har gjort nok for at undersøge, hvordan den øgede indvinding af vand, vil påvirke dyrelivet.

- Det er simpelthen ikke godt nok beskrevet, hvordan projektet vil påvirke vandstand og vandføring i Nedre Halleby Å og dermed fisk og fauna, siger han.

Politiker: Vandindvinding er en fordel for miljøet

Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune, har tidligere sagt til TV2 ØST:

- Alternativet til vandindvindingen er, at man skal bruge grundvand, og industrien i Kalundborg bruger rigtig meget vand til deres produktion, så derfor er det en rigtig god idé, at man bruger det her overfladevand fra Tissø i stedet for, at du skal pumpe vand op af grundvandet, så derfor er det en fordel for miljø og klima.

quote Industrien i Kalundborg bruger rigtig meget vand til deres produktion, så derfor er det en rigtig god idé, at man bruger det her overfladevand fra Tissø

Jakob Beck Jensen (V), formand, teknik- og miljøudvalget, Kalundborg Kommune.

I forbindelse med, at vindindvindingen blev etableret i 2018, blev der oprettet et forum, hvor alle parter kunne blive hørt.

Og derfor undrede det udvalgsformanden, at miljøorganisationerne ikke har gjort indsigelser mod vandindvindingen tidligere.

- Alle var enige om, at det var den bedste løsning, det tog vi videre ned i teknik-og miljøudvalget, og det er det kommunalbestyrelsen har godkendt, så derfor undrer det mig rigtig, rigtig meget, at organisationerne nu kommer her bagefter og fortæller os, at de ikke er tilfredse med det, og at de ikke synes, at det er godt for miljøet, fordi de har været enige i hele processen op til, sagde Jakob Beck Jensen.

Tilladelse dumper med et brag

Men det er den øgede vandindvinding, der får Danmarks Sportsfiskerforbund til at reagere.

- Danmark og dermed også Kalundborg Kommune er overfor EU forpligtet til at passe på den særligt beskyttede natur, vi har herhjemme, siger Lars Brinch Thygesen.

- Og det betyder, at man for eksempel ved vandindvindingstilladelser som denne, skal foretage en grundig vurdering af, hvordan den vil påvirke planter, dyr og fisk i det berørte område. Men her dumper Kalundborg Kommunes tilladelse med et brag, siger han.

Normalt indvinder man vand fra grundvandet, men i Kalundborg Kommune har man altså valgt også at tage søer og åer i brug for at sikre store virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes den vandforsyning, de har behov for.

DN, DOF og fiskerne i Kalundborg er ikke begejstret for at man ønsker at øge vandindvindingen ved Tissø, fordi det skader miljøet og livet i og omkring søen. Storindustrien benytter vand fra søen i produktionen og nu vil de øge mængden af vand, og det er skidt nyt.