¨

Fritidsfisker knaldet for ulovligt garnfiskeri

Foto: TV ØST

En fritidsfisker fra Kalundborg har på den hårde måde lært reglerne for fiskeri. Han kan se frem til en stor bøde og til at miste sine net.

Nettene var ulovlige og var placeret alt for tæt på land.

Det var konklusionen, da en fiskerikontrollør fra NaturErhvervstyrelsen sammen med politiet onsdag gennemførte en kontrol-aktion mod en lidt for driftig fritidsfisker, der havde sat net ud ved Gisseløre Strand.

I alt 9 net med en længde på 450 meter var udlagt mindre end 20 meter fra land, og var ikke forsynet med afmærkning.

Politiet og fiskerikontrolløren opdagede fiskeren, mens han var i gang med at bjerge garn, og ventede på fiskeren da han i sin jolle anløb havnen.

Fangsten fra de ulovlige net var på omkring 50 kilo fisk, hvoraf en stor del var under lovens mindstemål. Fiskeriet blev foretaget med videresalg for øje.

Kontrollen tog hans net

Fiskeren fik på stedet konfiskeret sine fiskenet, og kan se frem til at modtage en bøde på 15.000 kroner for overtrædelserne. Samtidig forbydes han at drive fiskeri i et år.

Manden erkendte sin forseelse på stedet, og fiskerikontrollen håber nu, at eksemplet kan få flere fritidsfiskere til at overholde lovgivningen.

- Det er desværre udbredt at fiske for tæt på kysten med for mange garn, og vi ser ganske alvorligt på det, da det, som i dette tilfælde, var med salg for øje. En fritidsfisker må ikke sælge sin fangst og højst fiske med 3 garn med en total længde på 135 meter. Jeg vil gerne opfordre til, at man kun køber fisk hos fiskehandleren/butikken eller en registreret erhvervsfisker der har tilladelse til salg over kaj,  siger vicefiskeriinspektør Henrik Nielsen.

I Danmark er det forbudt hele året at anvende nedgarn mindre end 100 meter fra kysten.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App