¨

Flere passer deres egne børn i Kalundborg: - Den tid her får vi jo aldrig igen

Siine Bergmann og Sarah-Simone Brandstrup Bruun er taget med deres børn i legestue på Rørby Skole syd for Kalundborg. Her mødes hjemmegående forældre to gange om ugen. Foto: Frederik Thorup - TV ØST

Syv kommuner her i landsdelen tilbyder økonomisk tilskud til forældre, der vil passe deres egne børn derhjemme. Kalundborg er en af dem.

Legetøjet ligger spredt ud på gulvet, og Aura på 11 måneder stavrer rundt i lokalet med en gåvogn.

To gange om ugen er der legestue i et lokale på Rørby Skole syd for Kalundborg. Her kommer hjemmegående forældre med deres små børn, og flere af dem får tilskud fra kommunen til at passe deres eget barn.

Det er tilfældet for Auras mor:

- Vi havde jo sådan set regnet med, at jeg sku' ud og arbejde efter endt barsel, men da vi fandt ud af, at det her var en mulighed, fandt vi ud af, at det også var en mulighed for vores familie, at jeg ku' være hjemme med Aura, fortæller Sarah-Simone Brandstrup Bruun.

"Det er ikke noget, man bliver rig af"

Flere forældre er begyndt at benytte sig af tilskudsmuligheden. I 2013 var der fem forældre i kommunen, der fik tilskud til at passe et eller flere børn, og siden er antallet steget, så der sidste år var 21 forældre, der fik tilskud.

Artiklen fortsætter under videoen.

00:54

Barslen var egentlig slut for Sarah-Simone Brandstrup Bruun, men takket være et tilskud fra Kalundborg Kommune kan hun gå et år mere hjemme med datteren Aura.

Luk video

Kalundborg Kommune giver 5.782 kroner om måneden før skat, hvis barnet er under to år. Er barnet mellem to år og tre år og to måneder lyder tilskuddet på 4.729 kr. Er barnet ældre end det, kan forældrene ikke få tilskud.

Det er ikke noget, man bliver rig af, i hvert fald ikke økonomisk, men den tid her, den får vi jo aldrig igen.

Siine Bergmann, Kalundborg.

- Det er ikke noget, man bliver rig af, i hvert fald ikke økonomisk, men den tid her, den får vi jo aldrig igen, siger Siine Bergmann, som går hjemme med sin datter Nynne på 15 måneder.

Den forælder, der vælger at gå hjemme, kan få tilskuddet i op til et år. Til gengæld må vedkommende ikke have nogen anden indtægt.

I en række andre kommuner er der dog slet ikke noget tilskud at få. Her i landsdelen gælder det: Odsherred, Næstved, Faxe, Vordingborg og Lolland kommuner.

Udvalgsformand: Vigtigt med flere tilbud

I Kalundborg svarer tilskuddet til 85 procent af det beløb, kommunen ville have givet til det dagtilbud, som ellers skulle have passet barnet.

Formanden for Børn- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune, Karl-Åge Hornshøj Poulsen bakker fuldt ud op om tilskuddet til hjemmepasning af egne børn. Foto: Frederik Thorup - TV ØST

- Man kan sagtens forestille sig, at nogen vil mene, at 5800 kroner er dyrt at give til en forælder, der passer sit eget barn, det synes jeg nu ikke. Tværtimod er det jo fint, at pengene følger barnet. Om de gives til en dagplejer, vuggestue eller til hjemmet, det er for mig ikke afgørende, bare der er nogle valgmuligheder, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

For Siine Bergmann var tilskuddet afgørende for, at hun og hendes mand overhoveddet flyttede til Kalundborg:

- Kalundborg er langt væk fra vores venner og familie, og vi har ingen tilknytning ellers, så hvis ikke der var tilskud til hjemmepasning, var vi ikke kommet hertil.

Barslen var egentlig slut for Sarah-Simone Brandstrup Bruun, men takket være et tilskud fra Kalundborg Kommune kan hun gå et år mere hjemme med datteren Aura. Foto: Frederik Thorup - TV ØST

 

Tilskud til pasning af egne børn

Det er Dagtilbudsloven, der fastsætter rammerne for tilskuddet til forældre, der passer deres egne børn.

 

Kommunerne bestemmer selv beløbets størrelse, og hvor gamle børnene maksimalt må være, men loven udstikker de øvrige rammer:

 

  • Det er bl.a. en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer, at han/hun ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt, og at han/hun har opholdt sig her i riget i 7 ud af de seneste 8 år.
    ​​​
  • Tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand.
     
  • Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode.
     
  • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter § 86, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.

 

 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App