Det blev et 'ja' til Kalundborgs nye Vesthavn

Kalundborg havn har fået Kystdirektoratets accept af, at en ny havn ikke får indflydelse på miljøet til lands og til vands, så nu kan byggeriet til 2-300 millioner kroner tage form.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Flere privatpersoner og Naturfredningsforeningen får ikke noget ud af deres anke mod planerne om at bygge en ny Vesthavn i Kalundborg. Det slog Kystdirektoratet fast i en mail til Kalundborg Havn i går.

Efter kommunen vedtog både en VVM-undersøgelse og planpakke for en ny Vesthavn tilbage i december 2008, har havnedirektøren Bent Rasmussen krydset fingre for, at havnens modstandere ikke fik medhold i, at en udvidelse af havnen ville skæmme miljøet for meget. Og det gjorde de ikke.

- Det er dejligt, nu har vi endelig fået grønt lys til at komme i gang. Hele projektet koster en 2-300 millioner, men vi tager det i etaper, siger Kalundborgs Havnedirektør, Bent Rasmussen.

Den nye Vesthavnskal bygges Vest for Asnæsværket og er nødvendig, fordi den eksisterende havn ofte er fuldt booket. Og så er der ifølge Havnedirektøren en ekstra gevinst ved, at udvidelsen kommer i hus nu.

- Vi forventer at byde ind med at være produktionssted for Femernforbindelsen. For med den nye havn er vi et af de få steder, der vil kunne levere en byggeplads med den størrelsesorden og den ønskede vanddybde, som Femernforbindelsen skal bruge, forklarer han, der håber, at det kan hjælpe lidt på finansieringen af den nye Vesthavn.

Når kommunalpolitikerne allerede én gang har godkendt havneplanerne inden ankesagen, skal de ikke ind over planerne igen. Havnedirektøren indkalder efter sommerferien havnebestyrelsen og kommer først derefter med en udmelding på, hvornår første etape af havnebyggeriet påbegyndes.