Byråd udskyder beslutning om 30 meter højt tårn

Onsdag aften blev Unibios planer om et 30 meter højt anlæg drøftet i kommunalbestyrelsen i Kalundborg. Naboerne er imod, men politikerne frygter, at et nej kan koste lokale arbejdspladser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En gruppe borgere i Kalundborg får efter alt at dømme intet ud af deres protester imod at få udsigt til en 30 meter høj bygning fra deres ejendomme. Selv om lokalplanen som udgangspunkt kun giver mulighed for at bygge op til 10 meter.

Et flertal af politikerne var helt som ventet indstillet på at sige ja til Unibios planer om at udvide deres anlæg med et 30 meter højt tårn. Der skal dog lige laves en konkret plan for byggeriet inden den endelige vedtagelse.

Artiklen fortsætter under grafikken

 

Det besluttede kommunalbestyrelsen onsdag aften.

20 arbejdspladser kan forsvinde

- Lokalplanen giver mulighed for at give dispensation. Det er nødvendigt af hensyn til virksomheden. Derfor er det fornuftigt, at udvalget får sagen tilbage for at behandle et konkret forslag med blandt andet beplantning og farver, sagde Jakob Beck Jensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Martin Schwartzbach (DF) supplerede. Han mente, at et nej vil betyde, at virksomheden flytter fra kommunen.

- Vi ved, at virksomheden ikke kan udvikle sig yderligere, hvis den ikke får lov til at bygge et højere testanlæg. Hvis vi siger nej, flytter virksomheden til et andet sted, og så forsvinder 20 arbejdspladser, lød det fra Martin Schwartzbach.

For stor en dispensation

Det var Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, Konservative og en enkelt Socialdemokrat, der sagde ja til indstillingen. Mens Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og løsgængeren Gert Larsen stemte imod.

- Lokalplanen giver mulighed for dispensation. Men at udvide højden fra 10 til 30 meter er simpelthen for meget, sagde Hanne Olesen (S).

- Og det bliver understreget i lokalplanen, at en dispensation ikke må være til ulempe for naboerne. Det viser høringssvarene jo, at den er. Der er nogle borgere, der er bekymrede for at blive klemt mellem to erhvervsområder, fortsatte hun.

18. februar mødte TV2 ØST de vrede naboer. Artiklen fortsætter under videoen:

 

En klods uden lige

Flere af naboerne til firmaet på Asnæsvej i Kalundborgs sydlige udkant har tidligere her på TV2 Øst givet udtryk for deres modstand mod den høje bygning. De er bange for, at det vil komme til at presse huspriserne – og at folk vil synes, det kommer til at se grimt ud i området.

- Så ser de en stor kolos. En klods uden lige, der bare rager op i luften og ser forfærdelig ud, sagde en af naboerne, Hermann Hansen.

Niels Erik Danielsen (EL) deler beboernes bekymring:

- Man taler om afværgeforanstaltninger. At der skal plantes træer, men det tager lang tid før de vokser sig så store, at de kan dække for byggeriet. Jeg synes, at borgere og virksomheder skal kunne stole på de planer, som kommunen har lagt. Det er utroværdigt at give dispensationen, sagde han ved kommunalbestyrelsesmødet.

Skal præsentere konkret forslag

Den godt 40 minutter lange debat flyttede som ventet ikke meget. Og nu skal sagen altså retur til Teknik- og Miljøudvalget med den besked, at flertallet er ”sindet” til at give Unibio A/S dispensationen. Virksomheden skal dog først præsentere et konkret forslag med målfaste visualiseringer og afværgeforanstaltninger som beplantning og farvevalg.

I princippet kan udvalget træffe den endelige beslutning. Men sagen om dispensationen fra lokalplanen ender nok i kommunalbestyrelsen alligevel.

Firmaet Unibio udvikler industrianlæg, der kan omdanne den skadelige metangas til protein, som kan tilsættes dyrefoder.