Byggeri i Kalundborg midtby - Novo Nordisk i stort udviklingssamarbejde

Der har i flere måneder været protester mod et lokalt byggeri i Kalundborg bymidte. En ny aktindsigt løfter sløret for investorerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Udsigten til Vor Frue Kirkes fem tårne er ikke til at tage fejl af, og Klosterparkens centrale beliggenhed gør alle afstande i midtbyen til en leg. Men det er ikke alle borgere, der er vilde med Kalundborg Kommunens planer om at opføre boliger i Klosterparken.

En ny aktindsigt viser, at midtbybyggerierne er kædet sammen med byggeriet af det nye uddannelsescenter Helix Lab, og både Novo Nordisk og Novo Fonden er involveret. Mogens Meier Lysemose er som borger imod byggeriet i midtbyen:

- Jeg synes, når man har en park med stor herlighedsværdi, hvorfor skal den så nedlægges, for at vi kan lave studieboliger, når der er masser af ledige grunde andre steder? 

quote Borgerne er holdt fuldstændigt uden for den proces, der har været her.

Niels Erik Danielsen (EL), medlem af Teknik og Miljøudvalget, Kalundborg Kommune

Mogens Meier Lysemose søgte derfor om aktindsigt i byggeplanerne hos kommunen. I en afgørelse fra Ankestyrelsen står der, at Kalundborg Kommune har bedt om samtykke til at sælge flere kommunale grunde uden offentligt udbud, og det har kommunen fået lov til.

Hvorfor kan kommunen undlade offentligt udbud?


Byggeri er afhængigt af medicinalgigantens donationer

Som én ud af flere etaper er planen at bygge 116 boliger i Klosterparken. Lejlighederne skal opføres af AP Ejendomme. 

I papirerne fra Ankestyrelsen fremgår det også, at Novo Nordisk har indgået et samarbejde med AP Ejendomme om etablering af det nye uddannelsescenter Helix Lab i Campus biotekbyen.

Derudover vil Novo Fonden donere et større beløb til drift af uddannelsescentret under den betingelse, at boligbyggeriet også realiseres. Mogens Meier Lysemose forstår ikke, hvorfor de to projekter skal være forbundet:

- Jeg synes, det er væsentligt, at man lige pludselig går fra et ideologisk valg, hvor man vil udvikle midtbyen, til at dét her er en betingelse for, at man overhovedet kan få sat uddannelsesbyen i gang, siger han til TV2 ØST. 

Disse aktører er involverede i byggeplanerne:

Novo Nordisk har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Kalundborgs borgmester Martin Damm ønsker heller ikke at kommentere sagen i et interview, men han understreger, at Novo Nordisk ikke har noget med byggerierne i midtbyen at gøre, og at dét udelukkende er et mellemværende mellem AP Ejendomme og Kalundborg Kommune. Han oplyser også, at boligerne på selve Klosterparkvej ikke kommer til at være opført som studieboliger. 

Selv skriver kommunen dog i anmodningen til Ankestyrelsen den 12. marts 2021:

- "Indledningsvis bemærkes, at der er tale om et projekt bestående af to delelementer men, at der er en sådan indbyrdes sammenhæng og gensidig afhængighed mellem projekterne, at det skal betragtes som ét samlet projekt." 

I kommunens supplerende oplysninger til Ankestyrelsen den 27. marts 2021 står der også:

- Et væsentligt element i aftalen bliver den gensidige afhængighed mellem de to projekter; forsknings- og uddannelsescenteret Biomanufacturing Project House Kalundborg (Helix Lab, red.) og studiebolig projektet i Kalundborg Midtby. Hvilket ikke mindst skyldes Novo Nordisk Fondens krav om etablering af studieboliger. 

quote Novo Nordisk Fonden har ikke stillet nogen krav til boligerne, herunder heller ikke deres beliggenhed i byen.

Claus Feldby, Leder af Biotekafdelingen, Novo Nordisk Fonden

Ankestyrelsen har selv vurderet, at de to projekters afhængighed af hinanden er altafgørende:

- "Vi lægger desuden vægt på, at Novo Nordisk A/S og Novo Fondens donationer er gensidigt betingede, og at Novo Fonden tillige har betinget sin donation af, at der etableres boliger."

Novo Nordisk A/S har derudover planer om at ville donere et større beløb, som skal dække professionshøjskolen Absalons lejeudgifter i uddannelsescentret i en periode på fem år. 

Efterlyser åbenhed i kommunen

Udover uddannelsescentret Helix Lab er planen altså at bygge boliger på yderligere syv adresser i midtbyen. Medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten, har savnet åbenhed i byggeplanerne.

- Den største udfordring for mig er, at det har været en frygtelig lukket proces. Nu kan jeg se i budgetforliget, hvor vi alle er enige om, at det skulle være en åben kommune, og at vi lærer af vores fejl. Lige pludselig er vi ikke så åben en kommune, konstaterer han. 

Kommunen vil sælge følgende grunde:


Lokalpolitikeren har derfor rettet kontakt til Ankestyrelsen for at høre, hvorfor det har været nødvendigt, at de afgørende møder om byggeplanerne har været lukkede.

- Borgerne er holdt fuldstændigt uden for den proces, der har været her. Det synes jeg ikke er ordentligt, mener Niels Erik Danielsen (EL). 

Novo Nordisk Fonden har ikke stillet krav til placeringer

Novo Nordisk Fonden oplyser til TV2 ØST, at fonden ikke har stillet krav om etablering af boliger i midtbyen. Leder af biotekafdelingen Claus Felby skriver:

- Novo Nordisk Fonden ønsker med støtten til projektet i Kalundborg at bidrage til at udvikle samarbejdet mellem industrier og universiteter. I den sammenhæng er der behov for at få flere studerende til byen.

Kravet om boliger skal altså primært komme kandidatstuderende fra ind- og udland til gavn. 

- Novo Nordisk Fonden har ikke stillet nogen krav til boligerne, herunder heller ikke deres beliggenhed i byen, skriver Claus Felby. 

I forbindelse med byggeriet i Klosterparken, er der høringsfrist den 18. August.