Budgetforlig i Kalundborg Kommune

Der er indgået budgetforlig i Kalundborg Kommune for budget 2010. Herunder byggeri af Høng Skole og besparelser på 65 millioner i 2010. Læs mere her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Samtlige 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kalundborg Kommunalbestyrelse står bag budgetforliget, som bliver endeligt vedtaget ved 2. behandling på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i morgen

Byggeri af Høng Skole
Med i budgetforliget er også en beslutning om byggeri af Høng Skole. Der er enighed om, at der bygges en ny overbygningsskole på Rosenvænget i fire spor, inklusive faglokaler til denne, indenfor en beløbsramme på 75-100 millioner kroner.

Skolen skal være udformet på en sådan måde, at man senere kan bygge yderligere etaper til. Udgangspunktet er en undersøgelse af, om det kan lade sig gøre med det nuværende projekt. Byggeriet vil blive påbegyndt i 2010

Besparelser i 2010
Budgetforliget indeholder reduktioner på driften i størrelsesordenen 65 millioner kroner i 2010. Besparelseskataloget vil blive offentliggjort torsdag efter 2. behandling af budget 2010. Det samme vil anlægsbudgettet.

Du kan læse mere om budget 2010 på Kalundborg Kommunes hjemmeside; www.kalundborg.dk