Bosted brugte magt mod beboer 1000 gange

1000 gange skal en beboer i et enkeltmandsdrevet projekt ved Kalundborg angiveligt have været udsat for magtanvendelse fra personalet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En beboer i et såkaldt enkeltmandsprojekt drevet af institutionen Lyngbo nær Kalundborg har været udsat for mindst 1.000 magtanvendelser over en periode på 3 år. Det skriver TV2.dk.

Det har både ledelse og medarbejdere oplyst til Arbejdstilsynet. Men magtanvendelserne er ikke blevet indberettet, som loven kræver. I samme periode har institutionen kun indberettet 6 magtanvendelser overfor den pågældende borger.

Skal have konsekvenser

Det vækker bekymring på Christiansborg.

- Det er fuldstændig uholdbart, at der er opholdssteder, der ikke kan finde ud af at overholde lovgivningen. Det skal have nogle konsekvenser. De opholdssteder, der gentagende gange ikke kan finde ud af at overholde loven, skal miste retten til at drive opholdssted, siger formanden for Folketingets socialudvalg, Pernille Vigsø Bagge (SF).

Koster 4,6 millioner kroner årligt

Den beboer sagen omhandler har gennem 9 år boet i et enkeltmandsprojekt drevet af institutionen Lyngbo. Han har været mandsopdækket af pædagoger 24 timer i døgnet, fordi han har en såkaldt problemskabende adfærd og dermed er til fare for sig selv og sine omgivelser.

Projektet, der koster 4,6 millioner kroner om året, har tidligere været kritiseret for at have en dømt drabsmand og en dømt tredobbelt bankrøver blandt de ansatte.

Nu viser det sig altså, at der er blevet brugt magt overfor beboeren mindst 1.000 gange på 3 år uden det er blevet indberettet til myndighederne som det skal.

Arbejdstilsynet var på besøg på projektet den 7. marts 2013 efter en voldsepisode overfor en medarbejder.

I referatet skriver Arbejdstilsynet:

"(Medarbejderen) oplyste, at han har været ude for situationer med vold og trusler talrige gange fra samme beboer, og at der har været, i hvert fald tusinde, hvis ikke flere tusinde magtanvendelser på beboeren gennem de sidste tre år, hvoraf (medarbejderen) har været med i 2/3 del af tilfældene. (Medarbejderen) oplyste, at fastholdelsen pågår i, hvad der nok har været minutter.

og lidt senere:

"Medarbejdere og ledelse oplyste, at der på denne ene borger har været mindst 1.000 magtanvendelser i løbet af de sidste tre år."

Institutionen Lyngbo, der driver enkeltmandsprojektet har ikke ønsket at stille op til et interview med Nyhederne, men afviser at have brugt magt overfor beboeren 1.000 gange.

En misforståelse

Om Arbejdstilsynets rapport skriver souschef Jesper Husum Petersen i en mail:

  • Det der i rapporten bliver benævnt "magtanvendelser" er virkeligheden tilfælde af gange, den pågældende beboer (som er omtalt i rapporten) har truet eller været voldelig mod personalet. Hvordan denne skrivefejl eller misforståelse er opstået, kan vi ikke forklare.

    Arbejdstilsynet fastholder dog, at de har refereret Lyngbo korrekt, og påpeger, at institutionen har haft teksten i høring uden at gøre indsigelser.

    Socialtilsyn Øst, der fører tilsyn med institutionen Lyngbo, vil nu gå ind i sagen.

  • Når der er rejst tvivl om, hvorvidt en institution har brudt lovgivningen ved at undlade at indberette 1.000 magtanvendelser, vil vi altid undersøge sagen, oplyser tilsynschef Henriette Lindberg fra Socialtilsyn Øst.

Tilsynet har allerede planlagt et tilsynsbesøg hos Lyngbo den 20. marts. Her vil tilsynet også undersøge andre forhold på institutionen, herunder anklager fra en tidligere teamleder om, at stedet bevidst lyver beboerne mere syge end de er af økonomiske grunde.