¨

Beboere imod biogasanlæg: Kommunen bryder med egne regler

Frederik Riisgaard (tv) og Morten Haugård Johansen mener ikke, Kalundborg Kommune overholder reglerne i nyt biogasprojekt. Foto: Mikkel Rise - TV ØST

Beboere i landsbyen Brokkebjerg anklager Kalundborg Kommune for at tilsidesætte egne regler i sag om biogasanlæg.

Bare 100 meter fra bygrænsen i Brokkebjerg nord for Kalundborg er der planer om at opføre et nyt biogasanlæg. Det betyder lugtgener og tung transport, mener beboerne i landsbyen, som forsøger at få projektet stoppet. 

- Det berører os allesammen i byen her, det berører os meget, fordi vores børn, færdes her, siger Morten Haugård Johansen, beboer i Brokkebjerg. 

Biogasanlægget skal ifølge planerne ligge her Foto: Mikkel Rise - TV ØST

Og en anden beboer istemmer:

- Det er en sekundær vej, og dermed er den slet ikke egnet til den tunge transport, og det kan man også tydeligt se på vejens tilstand flere steder langs ruten, hvor der bliver store huller i vejkanten, og asfalten knækker af, siger Frederik Riisgaard fra Brokkebjerg.

Borgerne i Brokkebjerg mener også, at Kalundborg Kommune bryder med flere regler, hvis politikerne ender med at godkende et biogasanlæg ved Brokkebjerg.

- Det skal planlægges til specielt udpegede områder i kommunen, og Kalundborg Kommune har faktisk udpeget to områder til formålet. Der ligger et område nede på Asnæs og et på Gørlev, og altså ikke her i Brokkebjerg. Det har man valgt at gøre på grund af nogle afstandskrav med 500 meter til nærmeste bebyggelse, samt at det skal ligge ved en stor, offentlig vej, opsummerer Frederik Riisgaard, og fortsætter: 

- Ingen af de kriterier er blevet opfyldt her. 

- Hvorfor skal man så gøre det?

Biogasanlægget er ikke blevet godkendt endnu. Først har teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune bedt om en miljøkonsekvensundersøgelse af området for at vurdere generne. Men næstformanden i udvalget mener, at det i sig selv er et skridt for langt at gå. 

Læs også Kim kæmpede forgæves mod kæmpemøller: Det lyder som en motorvej

- Og så synes jeg jo ikke, man behøver at sætte et stort værk i gang, og pålægge ansøger en udgift i forhold til miljøkonsekvensberegning, skabe utryghed i et helt lokalsamfund, og så sige: Bare rolig, vi har ikke bestemt os endnu. Hvorfor skal man så gøre det, lyder det fra Hanne Olesen (S), næstformand i Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune. 

Hun frygter, at en miljøkonsekvensrapport er så godt som et ja til biogasanlægget, men det afviser udvalgsformanden.

- Jeg sætter min lid til, at kommunalbestyrelsen senere på måneden siger 'Nej, det skal vi selvfølgelig ikke'.

Frederik Riisgaard, Brokkebjerg

- Det er jeg ikke enig i. Jeg har alene sagt ja til, at vi skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport. Så får udvalget den tilbage, og så læser vi selvfølgelig den igennem for at se, hvilke konsekvenser det har for lokalområdet derude i forhold til de eksisterende forhold, og de forhold, biogasanlægget vil føre med sig i fremtiden. Her har vi muligheden for at stoppe. Udover det kan vi også vælge at sætte den i høring, hvorefter vi igen har muligheden for at stoppe projektet. Så jeg anerkender ikke synspunktet, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune, Jakob Beck Jensen (V). 

I sidste ende håber borgerne i Brokkebjerg kun én ting.

- Jeg sætter min lid til, at kommunalbestyrelsen senere på måneden siger 'Nej, det skal vi selvfølgelig ikke', siger Frederik Riisgaard. 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App