¨

Asnæsværket er et skridt nærmere en grøn fremtid

Foto: Carsten Birkeland Kjær, DONG Energy Foto: TV ØST

Planen om at gøre Asnæsværket på Asnæs ved Kalundborg i stand til at fyre med træflis i stedet for kul er blevet mere konkret.

Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk, Novozymes og DONG Energy er kommet et skridt nærmere en løsning, hvor Asnæsværket fra udgangen af 2018 kan levere damp, varme og el fra bæredygtig træflis i stedet for kul.

Parterne er blevet enige om, hvordan et fremtidigt samarbejde skal se ud, og nu skal de færdiganalysere et koncept, hvor Asnæsværket får bygget et nyt biomassefyret kraftvarmeanlæg, der skal kobles sammen med de eksisterende anlæg og systemer på Asnæsværket. 

- Jeg er glad for, at vi er blevet enige med vores varme- og dampkunder om et grønt og bæredygtigt koncept, vi skal arbejde videre med. Vi er kommet meget nærmere en løsning, hvor Asnæsværket også i fremtiden skal levere varme og damp til både borgere og virksomheder i Kalundborg, siger koncerndirektør i DONG Energy, Thomas Dalsgaard.

Har undersøgt forskellige muligheder

Parterne har undersøgt forskellige muligheder for at få en mere miljøvenlig varme- og dampforsyning, når de nuværende aftaler med DONG Energy udløber med udgangen af 2017.

Med kraftvarmeanlægget får Asnæsværket en ny, men mindre, kedel og turbine, der størrelsesmæssigt passer bedre til fremtidens behov for el, damp og varme.

- For Kalundborg forsyning er det væsentligt at få sikret en god og billig fjernvarmeforsyning til kunderne i Kalundborg og samtidig medvirke til omstillingen fra fossile brændsler til en bæredygtig løsning, siger Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning.

Bæredygtig træflis fremfor brug af kul

Det nye kraftvarmeanlæg vil gøre Asnæsværket i stand til helt at droppe kullene til fordel for bæredygtig træflis, når den skal levere varme til fjernvarmekunderne og damp til virksomhederne. 

Nu skal bl.a. myndighedstilladelserne på plads, og endelig skal man nå til enighed om nye damp- og varmeaftaler.

Parterne mener alle, at dette er et vigtigt skridt nærmere en aftale om damp- og varmeleverance fra udgangen af 2018 og ser frem til resultatet af analysearbejdet og de fortsatte forhandlinger.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App