Adgang forbudt til Saltbæk Vig

Det store kystområde Saltbæk Vig nord for Kalundborg er nu endegyldigt lukket af for offentligheden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Efter næsten seks års tovtrækkeri om mulig åbning af Saltbæk Vig står det nu klart, at området ikke kan åbnes for offentligheden. Natur- og Miljøklagenævnet har omgjort en fredning, som havde til formål at åbne det ellers lukkede naturområde.

Ikke fordi det vil være i konflikt med fugle- eller andre naturinteresser i området. Men fordi der midt i sagsforløbet blev gennemført en tilføjelse til naturbeskyttelsesloven.

Det betyder, at fonde eller foreninger, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, kan stoppe en fredning ved at rejse krav på erstatning for fredningen. Giver de derimod afkald på erstatning, kan fredningen gennemføres.

Ejere vil ikke droppe erstatning

Den nye regel blev indført, mens fredningssagen for Saltbæk Vig kørte. Den ene ejer – nemlig Poul Tholstrups Fond, havde allerede et formål om naturbeskyttelse, mens den anden ejer – nemlig A/S Saltbæk Vig kort efter den nye lovs ikrafttræden ændrede sine vedtægter til nu også at omfatte naturbeskyttelse.

Dermed vaklede fredningssagen, da de to ejere ikke ønskede at fraskrive sig erstatning for, at danskerne via stier skulle kunne nyde den enestående natur i det knap 2700 hektar eller knapt 6000 fodboldbaner store internationalt beskyttede område.

Ingen hjemmel til fredning

Trods den nye lovbestemmelse i naturbeskyttelsesloven valgte fredningsnævnet dog at gennemføre en ny fredning for Saltbæk Vig for at sikre offentligheden adgang til området.

Nu har Natur- og Miljøklagenævnet altså valgt at omgøre den afgørelse under henvisning til, at der ikke er hjemmel efter den nye bestemmelse til at gennemføre fredningen.

Danmarks Naturfredningsforening vil nu rette henvendelse til Miljøministeren for at få ændret lovgivningen.