9 millioner kroner til landsbyfornyelse

Borgere i de små byer i Kalundborg Kommune kan nu søge om en andel i en pulje på 9 millioner kroner til at rive bygninger ned eller istandsætte dem.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

9 millioner kroner skal bruges på landsbyfornyelse i 2015 i Kalundborg Kommune. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Dermed får ejere af bygninger mulighed for at søge tilskud til nedrivning eller istandsættelse. Kravet er dog, at bygningen ligger i en by med færre end 3.000 indbyggere, hvilket udelukker Kalundborg by og Høng by. 

Staten betaler 60 procent, og Kalundborg Kommune betaler 40 procent af tilskud til nedrivning eller istandsættelse af bygningen. Der er samlet afsat 9 millioner kroner til projektet i Kalundborg Kommune i 2015.

Primært tilskud til nedrivning eller istandsættelse

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der primært skal gives tilskud til nedrivning eller istandsættelse af boliger og i begrænset omfang til nedrivning eller istandsættelse af erhverv.

Istandsættelse kan for eksempel være reparation, udskiftning eller fornyelse af tag, ydermure, vinduer døre og porte. Der kan også være tale om afhjælpning af kondemnable forhold, det vil sige forhold der medfører at benyttelse af en bolig eller en del af denne vil være forbundet med sundheds- og eller brandfare.

Det er Teknik og Miljøudvalget, der beslutter den endelige prioritering af tilskudet.

Ud over nedrivning af ubeboede og forfaldne boligejendomme, som skæmmer det fysiske miljø, vil der også blive taget hensyn til eventuel bevaringsinteresse. Det samme gør sig gældende for erhvervsejendomme.

Istandsættelse bør foregå, hvor der er eller kan skabes en fællesskabsværdi eller en højnelse af lokalområdet herunder en øget bosætning.

Hvordan søger man?
Det er kun ejere af bygningen, som kan søge om tilskud til istandsættelse.

Hvilke betingelser stilles der?

  • Boligen skal være opført før 1950 eller have installationsmangler
  • Du må ikke påbegynde arbejdet før kommunen har givet tilsagn om tilskud
  • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker
  • Puljemidlerne kan kun tildeles bygninger, som enten ligger i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land
  • Kommunen kan stille forskellige relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav. Der kan være tale om krav til valg af materialer og arkitektoniske krav til f.eks. vinduer og kviste

Tilskudets størrelse

Støtte ydes som kontant tilskud til de arbejder, kommunen har godkendt. Det er kommunen, der fastsætter tilskuddets størrelse på baggrund af reglerne i byfornyelsesloven. Der vil derfor kunne være forskel på, hvor meget støtte, der gives i de enkelte sager.

Læs mere på www.kalundborg.dk