Vicedirektør på Holbæk Sygehus: Personalet er udsat for ekstraordinær høj belastning

Holbæk Sygehus erkender, at personalet er presset. Men de vurderer samtidig, at der ikke er noget at frygte for patientsikkerheden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Det er blevet lavet en indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har i dag fået henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som vi vil svare på i næste uge. Og det er også fuldstændig korrekt, at der har været en lang periode, hvor der en høj belægning på Holbæk Sygehus.

Sådan lyder det fra Knut Borch-Johnsen, der er vicedirektør på Holbæk Sygehus, efter Dansk Sygeplejeråd har indberettet sygehuset til Styrelsen for Patientsikkerhed. Personalet frygter for patienternes sikkerhed.

- Det er fuldstændig korrekt, at personalet er udsat for en ekstraordinær høj belastning i øjeblikket, siger Knut Borch-Johnsen. 

Står ikke mål med behovet

Hvad vil I så gøre for, at forholdene bliver bedre?

- Vi har arbejdet med det her i en meget lang periode, netop fordi problemet har stået på i godt og vel et år, siger vicedirektøren.

- Vi har i første omgang inddraget samtlige afdelinger i løsningen af problemet, sådan så vi undgår, at der er få medarbejdere, der bliver ekstraordinært højt belastede. Vi har gjort, hvad vi kunne for at indgå aftaler med kommuner, så patienterne kommer hurtigt ud. Vi arbejder på at åbne nogle senge men under forudsætning af, at vi kan få en aftale med regionshuset om den del af det. Det kræver nogle ressourcer at kunne åbne de senge, som vi har planlagt. Og vi arbejder på nogle ændrede arbejdsgange på akutafdelingen, som også gør, at vi forventer at kunne beholde flere patienter i akutafdelingen, uden at de kommer op i huset, så flere af dem kan kommehurtigere hjem.

- Ultimativt er det sådan, at vi må erkende, at antallet af senge på Holbæk Sygehus her og nu ikke står mål med det behov, der er ude i samfundet, lyder det fra Knut Borch-Johnsen.

Intet der truer patienterne

Hvordan kan det komme så langt ud, at I bliver indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed?

- Det har ikke været vores opfattelse, at det var der, vi stod, men nu er indberetningen der, og så må vi tage den analyse sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Knut Borch-Johnsen.

- Men det er fuldstændig rigtigt, at det har stået på i en meget, meget lang periode. Vi har arbejdet intensivt med ugentlige møder med ledelserne i de enkelte afdelinger og lavet forskellige tiltag for at reducere den belægning, der er, og det er lykkes et stykke af vejen. Men vi må også indrømme, at vi ikke er kommet i mål med det her og nu.

Hvad så hvis man bliver indlagt på Holbæk Sygehus, kan man godt være tryg?

- Jeg har talt med afdelingsledelsen på medicinsk afdeling så sent som i dag netop på grund af den henvendelse, der er kommet, om hvorvidt det er noget, der kræver, at vi laver her og nu tiltag – om der er noget, der truer patienterne ude i afdelingen. Det er både afdelingsledelsen og sygehusledelsen vurdering, at det ikke er tilfældet. Men det ændrer ikke ved, at der er personale derude, som føler sig meget hårdt presset, og som regelmæssigt føler sig bekymret, siger vicedirektøren.