Regionen er klar med tiltag på Holbæk Sygehus

Region Sjælland er kommet med tre initiativer, som skal lette presset på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det medicinske område på Holbæk Sygehus er hårdt presset.

Senest fik Medicinsk Afdeling påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi styrelsen var bekymret for patienternes sikkerhed.

Nu kommer Region Sjælland med tro initiativer, som skal lette presset på afdelingen.

- Formandskabet har vurderet, at der skal nogle initiativer til her og nu, hvis vi skal løse situationen på Holbæk Sygehus, lyder det i en pressemeddelelse fra et samlet Formandskab i Region Sjælland, bestående af Regionsrådsformand Heino Knudsen (A), 1. Næstformand Peter Jacobsen (O), 2. Næstformand Jacob Jensen (V).

- Først og fremmest har vi set på kapaciteten, og har vurderet, at der er et behov for at lette trykket på Holbæk Sygehus, ved at justere i optageområdet og oprette nye midlertidige sengepladser på Sjællands Universitetshospital. 

Initiativerne

Første initiativ er, at regionen har bevilget midler til flere sengepladser, da afdelingen oplever stor overbelægning hver eneste dag. Samtidig har de igangsat en analyse for at finde den rigtige løsning på lang sigt.

Nummer to initiativ er, at regionen har besluttet at nedsætte en såkaldt taskforce, som skal følge situationen på sygehuset.

- Taskforcen vil bestå af direktionen i Region Sjælland, Sygehusledelsen og afdelingsledelsen. Det sikrer, at vi kan holde skarpt øje med situationen på sygehuse hele tiden, så vi kan handle straks. Samtidig skal taskforcen søge dialog og samarbejde med de faglige organisationer som DSR, FOA og Lægeforeningen, lyder det i pressemeddelelsen.

Og endeligt vil Formandskabet anbefale Regionsrådet at reservere 2,5 millioner kroner i dette års budget, som skal bruges til anlægsaktiviteter på sygehuset.

FORHOLDENE PÅ MEDICINSK AFDELING: