Plejehjem har fået ophævet sit påbud

Plejecenteret Stenhusbakken i Holbæk har fået ophævet det påbud, som blev udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed i september.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I begyndelsen af efteråret 2022 fik Plejecenteret Stenhusbakken en løftet pegefinger, i form af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn.

Nu er påbuddet ophævet, da styrelsen har vurderet, at plejecenteret har efterlevet de krav, som blev stillet i påbuddet.

Det skriver Holbæk Kommune i en pressemeddelelse. 

Et påbud er en juridisk sanktion, som pålægger et behandlingssted at opfylde bestemte patientsikkerhedsmæssige krav. Et påbud kan først hæves, når det kan dokumenteres, at de krav, der er stillet opfyldes.

Øget fokus flere steder

Da man lavede påbuddet i september måned, lagde Styrelsen for Patientsikkerhed vægt på, at borgere med kognitiv funktionsnedsættelse i højere grad skulle sikres medbestemmelse.

Derudover mente man, at der var behov for et øget fokus på dokumentationspraksis, organisering og arbejdsgange, hvis der skulle sikres kvalitet i plejen.

20221025-142337-L-6000x4000ma
Læs også
Farlig bakterie fundet i vandet på plejehjem
20221025-142337-L-6000x4000ma
Læs også
Farlig bakterie fundet i vandet på plejehjem

Og ved styrelsens besøg i december vurderede man så, at plejepersonalet havde arbejdet med og efterlevet kritikpunkterne, hvilket resulterede i en ophævelse af påbuddet.

Intenst og målrettet arbejde

At der ikke længere er et påbud på Plejecenter Stenhusbakken glæder John Harpøth, som er formand for Udvalget for Ældre og Sundhed i Holbæk Kommune. 

Læs også
Plejehjem skaber særligt kunstværk
Læs også
Plejehjem skaber særligt kunstværk

Han pointerer, at plejecenteret har arbejdet målrettet og intenst for at få ophævet påbuddet.

- Styrelsen hæfter sig ved, at plejeenheden understøtter borgernes trivsel, selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed, og at borgerne oplever at have indflydelse på eget liv.

Påbud er alvorligt

Til trods for glæden over at påbuddet er blevet løftet, mener John Harpøth ikke, at ophævelsen af påbuddet bør betyde, at plejecenteret kan slappe af. 

- Det er altid alvorligt at få et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er konkret blevet peget på, hvor vi har haft udfordringer, og hvad der skulle til for, at påbuddet kunne ophæves.

- Nu skal vi sikre, at vi som minimum fortsætter med denne fornyede tilgang og nødvendige kvalitet i dagligdagen, som vores beboere og pårørende kan forvente, siger han.

Læs også
Plejehjem fik fyrværkerishow i baghaven: - De skal også mærke, at det er nytår
Læs også
Plejehjem fik fyrværkerishow i baghaven: - De skal også mærke, at det er nytår

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører tilsyn med plejeområdet gennem stikprøver eller hvis der er en bekymring for patientsikkerheden, hvilket sker på baggrund af henvendelser fra personale eller pårørende. 

Plejecenteret vil altid være informeret om, at styrelsen laver tilsyn seks uger i forvejen.