¨

Økofond i stor miljøsatsning på Sjælland

Arkivfoto. Foto: Økodag

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond har overtaget et større stykke landbrugsjord med særlig stor betydning for miljøet. Det skal nu dyrkes økologisk.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond køber nu for første gang jord på Sjælland.

Det sker, når fonden gennem sit datterselskab Dansk Økojord a/s overtager 55 hektar konventionel landbrugsjord og gården Bjørnekær i Ugerløse, som fra sommeren 2019 skal omlægges til økologisk drift.

Det oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Det bliver den 38-årige Thomas Forsingdal Hansen, der skal være forpagter på jorden, der skal drives som økologisk, alsidig planteavlsbedrift.

Især arbejdet i Jylland

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond har indtil nu især arbejdet i Jylland, og købet på Sjælland er således en ny kurs for fonden.

- Vi er meget glade for dels at få jord købt på Sjælland, dels at få en vegetabilsk produktion i gang og med sikkerhed ikke den sidste på Sjælland, udtaler formand for Dansk Økojord a/s Lars-Christian Brask

Bjørnekær ligger midt i et meget sårbart naturområde, bla. med vandinvinding, miljøfølsomme områder, fredede diger og hegn, moser og vandhuller - alt sammen omgivet af en del fredskov. Dette område skal nu tilgodeses ved en nænsom bæredygtig landbrugsproduktion, som tager de nødvendige hensyn til netop naturen og miljøet og med tanke på at løfte klimaudfordringen ved bl.a. at binde kulstof i jorden.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App