¨

Nationale test kan snart være fortid i Holbæks folkeskoler

Nationale test i 18 folkeskoler i Holbæk Kommune kan snart være fortid, hvis politikerne får lov af Undervisningsministeriet. En af dem er Kildedamsskolens afdeling i Tølløse, hvor billedet her er fra. Arkivfoto. Foto: Jesper Truelsen - TV ØST

Det politiske flertal i Holbæk Kommune vil afskaffe at bruge de omdiskuterede nationale test i kommunens i alt 18 folkeskoler.

Brugen af de nationale test i folkeskolerne i Holbæk kan snart være fortid.

- Det er på tide, at vi tager et opgør med det test-regime, der desværre har hersket i folkeskolerne i rigtig mange år.

Det siger borgmesteren i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen (S), forud for en initiativsag om fritagelse for nationale test, der i den kommende uge skal drøftes i kommunalbestyrelsen.

De danske skoler er fyldt op med for mange test, og jeg kan ikke se, hvad det gavner vores elever. Tværtimod oplever vi, at rigtig mange unge mennesker bliver mere og mere pressede

Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester, Holbæk

Bag punktet på dagsordenen står det politiske flertal i den nuværende konstituering i Holbæk Kommune. Foruden Socialdemokratiet består det af SF, Lokallisten, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

- De danske skoler er fyldt op med for mange test, og jeg kan ikke se, hvad det gavner vores elever. Tværtimod oplever vi, at rigtig mange unge mennesker bliver mere og mere pressede, og de bliver det også i en tidligere alder. Det tror jeg blandt andet handler om, at de i en meget tidlig alder skal testes for mange forskellige ting og lære at præstere i stedet for at lære at blive hele mennesker, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Vil med i forsøg som frikommune

Derfor stiller partierne altså nu forslag om, at forvaltningen retter henvendelse til Undervisningsministeriet for at søge om at fritage Holbæk Kommunes 18 folkeskoler fra at deltage i de obligatoriske nationale test.

Dermed håber Holbæk Kommune på at komme med i et forsøg sammen med flere andre kommuner, der også vil droppe testene.

Artiklen fortsætter under billedet. 

- Det er på tide, at vi tager et opgør med det test-regime, der desværre har hersket i folkeskolerne i rigtig mange år, siger borgmester i Holbæk, Christina Krzyrosiak Hansen (S). Foto: Thomas Nielsen - TV ØST

Debatten om de lovpligtige nationale test har længe bølget frem og tilbage mellem politikere, lærere og forældre i folkeskolen. Testene gennemføres i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi på flere forskellige klassetrin. I dansk gennemføres der eksempelvis test på både 2., 4., 6. og 8. klassetrin. 

I april fik de kritikere, der er imod brugen af de nationale test, belæg for deres argumenter, da en ny forskningsrapport fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet blev offentliggjort. Rapporten, ”Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber”, viser nemlig, at de nationale test er fejlagtige og alt for usikre.

Rapport viser alvorlige fejl

De to forskere bag rapporten, professorerne Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner, påpeger, at de nationale tests giver et mangelfuldt og usikkert billede af elevers faktiske faglige niveau og anbefaler derfor, at de igangværende nationale test helt stoppes og bliver taget op til revision.

Jeg har været i praktik på flere af vores folkeskoler, og jeg har gentagne gange oplevet lærere, der er uforstående overfor, hvorfor man skal have de nationale test

Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester, Holbæk

- De nationale test er blevet et meget centralt instrument i styringen af skolerne, men vores undersøgelse har afsløret virkelig alvorlige fejl og mangler. Resultaterne for både den enkelte elev og skolerne er meget usikre, og testene bruger forkerte sværhedsgrader, lød det i en pressemeddelelse, da DPU offentliggjorde rapporten.

- Det betyder, at mange elevers dygtighed vurderes forkert, at sammenligninger mellem skoler og kommuner er forkerte, og at man ikke kan bruge de nationale test til at sammenligne elevpræstationer på tværs af årgange.

Flere kommuner vil droppe test

Ifølge Folkeskolen.dk er Holbæk Kommune ikke den eneste kommune, der vil søge dispensation fra kravet om, at folkeskoleeleverne skal tage nationale test.

Fredensborg Kommune har netop besluttet at søge om at droppe testene, og det samme gælder Aarhus, København, Gribskov, Syddjurs og Lyngby-Taarbæk. Men beslutningen om at søge om at blive fritaget fra at bruge de nationale test ville være truffet uanset, om rapporten fra DPU var udkommet eller ej, fortæller Holbæks borgmester. 

- Jeg har været i praktik på flere af vores folkeskoler, og jeg har gentagne gange oplevet lærere, der er uforstående overfor, hvorfor man skal have de nationale test. Lærerne ved godt, hvad der skal til for deres elever på deres skole. De forstår ikke, hvorfor der kommer test oppefra, som de ingen indflydelse har på, og den holdning deler jeg, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

- Det er ikke sådan, at man skal blive fuldstændig bange for test, og der kan godt være nogle test, der fungerer, men det må være op til lærerne at afgøre, hvad der er det rigtige for eleverne.

Artiklen fortsætter under billedet. 

En ny forskningsrapport peger på, at der er alvorlige fejl og mangler i de nationale test, der gennemføres i landets folkeskoler. Testene gennemføres på flere forskellige klassetrin i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Arkivfoto. Foto: Jesper Truelsen - TV ØST

Lærerforening tilfredse med forslag

Holbæk Lærerkreds er glade for udmeldingen fra det politiske flertal. Forskningsrapporten og andre kommuners ønske om at droppe de nationale test har netop fået Holbæk Lærerkreds til at rette henvendelse til kommunalpolitikerne for at bede dem om at gøre det samme. De er derfor yderst tilfredse med, at punktet nu er på dagsordenen.

De unge har det som om de hele tiden er til eksamen. De skal måles, vejes, de skal evalueres. Den kultur er en belastning, fordi man konstant skal være på dupperne

Hans Junker, formand, Holbæk Lærerkreds

- Der er alt for mange ting i de test, der er usikre, og det har vi også kunnet konkludere, når vi taler med vores lærere. Resultaterne er for usikre, og så får vi nogle resultater, der simpelthen ikke er brugbare, og det er der ikke nogen, der kan være tjent med. Du kan få en melding som elev og forældre om, at det går rigtig godt, og det gør det så ikke, eller også det modsatte, fordi testene måler for upræcist, siger formanden for Holbæk Lærerkreds, Hans Junker, og forklarer, hvorfor testene ikke virker: 

- Det lægger et enormt pres på eleverne om hele tiden at skulle præstere. Og når sværhedsgraden i dem er tvivlsom, så bliver det endnu værre. De unge har det som om de hele tiden er til eksamen. De skal måles, vejes, de skal evalueres. Den kultur er en belastning, fordi man konstant skal være på dupperne. Hvis man får et resultat, hvor man ikke klarede sig godt, hvad sker der så? En ting er, hvad man får til sin afgangsprøve, men hvis du får det i 2. klasse, og det ovenikøbet kan være behæftet med fejl, hvad gør du så?, siger Hans Junker.

Artiklen fortsætter under billedet. 

Formanden for Holbæk Lærerkreds, Hans Junker, er glad for, at de nationale test formentlig bliver afskaffet i kommunens folkeskoler.  Foto: Privat foto

De nationale test blev vedtaget af et flertal i Folketinget i 2006. De blev oprindeligt indført som et pædagogisk redskab til lærerne, fordi man gerne ville give dem mulighed for at evaluere eleverne. Men efterhånden er testene blevet et redskab til at måle kvaliteten af undervisningen.

- Det er stik imod reformens ambition om mere virkelighedsnær undervisning, for nationale test tester ekstremt tekniske ting på en meget uheldig måde. Det svarer lidt til at ville måle, om eleverne er blevet tungere, ved at måle deres højde, sagde professor Jeppe Bundsgaard til Folkeskolen.dk, da rapporten blev offentliggjort.

Stort fravær i test-dage

Undervejs i debatten om de nationale test har flere forældre meldt ud, at de op til skoledagene med de nationale test har valgt bevidst at sygemelde deres børn, fordi de opdagede, at deres børn følte sig pressede, fik ondt i maven og ikke kunne sove på grund af testene.

I Holbæks Lærerkreds har man også en fornemmelse af, at flere forældre har brugt denne form for civil ulydighed til at markere deres utilfredshed med de nationale test. 

Nationale test tester ekstremt tekniske ting på en meget uheldig måde. Det svarer lidt til at ville måle, om eleverne er blevet tungere, ved at måle deres højde

Jeppe Bundsgaard, professor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 

- Vi har ikke en systematisk opsamling, men vi har løbende fået tilbagemeldinger af den art. Det er da påfaldende for lærerne, at der er et stort fravær i de dage, testene bliver udført. Vi har ikke en oplevelse af, at det er organiseret, men man kan ikke få andet end den tanke, når det er elever, der ikke plejer at være fraværende, som så lige pludselig er det den dag, der er test, fortæller Hans Junker.

Kontakt til øvrige partier 

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen har onsdag aften kontaktet de øvrige partier i byrådet, der ikke er med i konstitueringen for at høre, om de ønsker at være med i aftalen om at afskaffe de nationale test. 

- Jeg har hørt flere andre partier bakke op om den her dagsorden, så det, synes jeg, er rigtigst at gøre. Og når aftalen så forhåbentlig er stemt igennem på onsdag, så kontakter administrationen Undervisningsministeriet, slutter Christina Krzyrosiak Hansen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App