¨

'Moffe' går gerne i fængsel - bare ikke på grund af narkoparagraf

Claus 'Moffe' Nielsen før han skal i landsretten og have sin dom. Han er i byretten blevet idømt 18 måneders fængsel for produktion og salg af cannabisolie. Anklageren vil skærpe straffen, og "Moffe" vil frifindes. Foto: TV ØST

Claus 'Moffe' Nielsen før han skal i landsretten og have sin dom. Han er i byretten blevet idømt 18 måneders fængsel for produktion og salg af cannabisolie. Anklageren vil skærpe straffen, og "Moffe" vil frifindes. Foto: TV ØST

1 af 2

'Moffe' mener fortsat ikke, han har gjort noget galt. Der falder dom i ankesagen i dag.

Cirka 25 støtter til Claus 'Moffe' Nielsen er mødt op foran landsretten onsdag morgen. De vil gerne give deres opbakning til Claus 'Moffe' Nielsen, der skal i retten og have en afgørelse på ankesagen mod ham.

- Jeg har det okay. Jeg håber stadig på retfærdighed. Det kan godt være, at jeg har gjort noget ulovligt, men jeg mener stadig ikke, jeg har gjort noget forkert. Jeg vil hellere have en stor bøde og eventuelt fængsel og så dømmes efter lægemiddelloven, for jeg mener ikke, at jeg har overtrådt paragraf 191 (paragraf om euforiserende stoffer, red.), siger Claus 'Moffe' Nielsen.

Læs også I dag begynder ankesagen mod Claus ”Moffe” Nielsen

Jeg vil hellere have en stor bøde og eventuelt fængsel og så dømmes efter lægemiddelloven

Claus 'Moffe' Nielsen

I november sidste år blev Claus 'Moffe' Nielsen kendt skyldig i byretten i at producere og sælge cannabisolie. Han fik en dom på 18 måneders fængsel, hvoraf seks var ubetingede.

Den straf, syntes anklageren, var for mild, og han ankede derfor dommen til landsretten. Senere valgte Claus 'Moffe' Nielsen også at anke dommen – han ville frikendes, fordi han ikke mener, han har gjort noget forkert.

Opbakning til 'Moffe'

Flere personer har gennem forløbet givet udtryk for, hvor stor en hjælp den cannabisolie, de har købt af Claus 'Moffe' Nielsen, har været i forhold til at hjælpe dem igennem sygdom.

For eksempel fortæller Per Holm i en kommentar på Facebook, hvordan cannabisolien har hjulpet ham igennem et forløb med mange smerter:

Han skal frifindes. Jeg har haft kroniske smerter i 6 år. Begyndte på de dråber - stod til en operation, men tog de dråber i 3 dage, og nu er jeg smertefri og skal ikke opereres. Det har givet mig livskvalitet. Dem, der dømmer, har ikke haft smerter, siden de dømmer sådan.

Artiklen fortsætter under billedet

Der er mødt cirka 25 personer op for at vise støtte til Claus Nielsen Foto: TV ØST

Skandaløst

Nanna Goth Fredsen er leder af Gadejuristen, der hjælper udsatte mennesker med retshjælp og andre former for hjælp, og hun er mødt op for at give sin støtte til Claus 'Moffe' Nielsen. 

Og jeg synes, det er skandaløst, hvis Claus Nielsen dømmes efter den hårde narkoparagraf

Nanna Goth Fredsen, leder af Gadejuristen

- Noget af det, jeg har været vidne til igennem 20 års arbejde som gadejurist, er, at vores allermest udsatte borgere bruger cannabis. De har blandt andet brugt det til nedtrapning af heroin og regulering af sindslidende tilstande samt til fysisk smerte. Ingen har taget teten på, at de her borgere legalt har kunnet få cannabis, siger Nanna Gothfredsen. 

Læs også Moffe-sagen i Østre Landsret: - Han er sluppet for billigt i byretten

- Pludselig er der en mand fra Holbæk, der tager teten, og det synes jeg, er utrolig vigtigt. Som jurist synes jeg, det er fuldstændig rædselsfuldt, at vores straffeapparat bliver sat i gang overfor en mand, der ikke har skadet nogen. Jeg er her for at bakke op om et område, jeg virkelig mener, har manglet fokus. Og jeg synes, det er skandaløst, hvis Claus Nielsen dømmes efter den hårde narkoparagraf, siger Nanna Gothfredsen fra Østre Landsret onsdag morgen.

Forventningen er, at der falder dom i ankesagen senere onsdag.

Straffelovens §191

  • Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.
  • Stk. 2 På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App