Miljølove bremser vækst

Miljølove står i vejen for væksten i kommunerne. Derfor har Kommunernes Landsforening samlet eksempler for at få regeringen til at lempe reglerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I en gammel grusgrav ved Undløse ligger Colas' asfaltfabrik. Det har den gjort siden 1965. Derfor vil Colas bygge en ny og mere miljøvenlig fabrik på det samme sted.

- Hvis det skal være en fabrik, der er effektiv, både med hensyn til produktion og omkostninger energimæssigt, så bliver vi nødt til at følge den teknologiske udvikling og få udskiftet fabrikken med et mere tidsvarende anlæg, siger Henning Kaas, der er direktør i Colas for miljø, kvalitet og sikkerhed.

Men Naturstyrelsen har stoppet fabrikseventyret, fordi fabrikken i dag ligger i en landzone, hvor der ikke må bygges industri. Noget de ikke kan forstå i Colas, da fabrikken allerede ligger er i dag.

- Det synes vi er rigtig ærgerligt, for vi har ligget her i mange år, og jeg kan ikke se, at en asfaltfabrik, som ligger ude i åbent land er til ulempe for de landskabelige, siger Henrik Kaas.

Mange eksempler
Sådan er det mange andre steder i Danmark. Derfor har Kommunernes Landsforening nu samlet 12 lignende eksempler for at få regeringen til at lempe reglerne.

Det er blandt andet solcelleanlæg i Rødby, som er blevet bremset, fordi det skal ligge i et kystnært område. I Ringsted havde kommunen givet tilladelse til opsætningen af en telemast. Den tilladelse blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet.

Kommunerne mener, at reglerne står i vejen for den lokale vækst. For eksempel, når der ikke må bygges en ny asfaltfabrik.

- Det kan vi ikke forstå. Med de moderne teknologier, der er i dag, mener vi, at alle de krav, der bliver stillet til en moderne fabrik, kan opfyldes netop på det område, siger John Harpøth (DF), der er 1. viceborgmester og formand for udvalget for klima og miljø i Holbæk Kommune.

Hos Danmarks Naturfredningsforening kan de ikke forstå kritikken. De mener, at reglerne netop skal være i vejen.

- Selvom det kan lyde en lille smule firkantet, så kan man sige, at natur- og miljølovgivningens rolle jo faktisk er at spænde ben for nogle ting, der ville være sket, hvis vi ikke havde lovgivningen.

- Det er derfor vi i sin tid har fundet på, at man skal beskytte vores kyster herhjemme. Det var fordi, man var ved at bygge vores kyster til ud fra nogle lokale snævre interesser, siger Michael Leth Jess, der er direktør for natur og plan i Danmarks Naturfredningsforening.

Et fælles udvalg mellem regeringen og Kommunernes Landsforening skal efter sommerferien vurdere, om miljø- og planlovene forhindrer udviklingen i kommunerne. I Colas håber de, at det kan være med til at lempe reglerne.

- Jeg håber, at man måske nyfortolker reglerne lidt mere lempeligt, for det vil være til gavn for hele samfundet, siger Henning Kaas.