Magtanvendelse og manglende anerkendelse - derfor har Krummeluren fået påbud

Den private daginstitution, Krummeluren i Mørkøv har fået et strakspåbud af Holbæk Kommune. Samtidig fastholdes et andet påbud fra maj 2019.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Skæld ud og straf er kendetegnende for nogle voksnes tilgang til børnene i den private daginstitution, Krummeluren i Mørkøv i Holbæk Kommune.

Samtidig bliver der indimellem taget fysisk fat i børnene imod deres vilje.

Derfor har institutionen før jul fået et strakspåbud og to tidligere påbud opretholdes, mens to andre ophæves. Det viser en tilsynsrapport, som TV2 ØST har fået aktindsigt i.

Rapporten er lavet på baggrund af et uanmeldt tilsynsbesøg, som en lærings- og udviklingskonsulent fra Holbæk Kommune har udført i november 2019.

Skæld ud og straf

I rapporten beskriver konsulenten, at ikke alle ansatte møder børnene anerkendende og respektfuldt. På forskellige stuer er der observeret flere situationer, hvor de ansatte adfærdsregulerer gennem skæld ud og straf.

For eksempel overværer den tilsynsførende en situation, hvor et barn bliver nægtet at komme med på tur, fordi han har kastet med en bolle.

Et andet barn får at vide, at det ikke kan få yderligere hjælp, hvis det bliver ved med at tage sine vanter af.

Der er altså på flere stuer fokus på, at børnene skal efterleve regler og mærke konsekvenser, hvis de ikke gør, hvad den voksne siger. Kommunen så hellere, at de voksne var mere undersøgende på barnets oplevelser og grunde til at gøre, som det gør, og derfra hjælper barnet til at lykkes med det, barnet skal lære sig, hedder det i tilsynsrapporten.

Krummeluren har haft et påbud vedrørende manglende anerkendelse og repektfuld tilgang til børnene siden et tilsynsbesøg i maj 2019, og efter det uanmeldte besøg i november, vælger kommunen altså at fastholde det påbud.

VIDEO: Se eller gense indslaget om påbuddene til børnehuset Krummeluren:

 

Tager for hårdt fat i børnene

Samtidig får institutionen et strakspåbud om at overholde lovgivningen hvad angår magtanvendelse.

- Alle ansatte skal med øjeblikkelig virkning gøres bekendt med lovgivning om magtanvendelse, og det skal sikres, at lovgivningen efterleves, lyder strakspåbuddet.

Det er blandt andet givet, fordi både kommunen og Krummelurens ledelse har modtaget henvendelser om tilfælde af magtanvendelse overfor børn i situationer, hvor der ikke er fare på færde for barnet eller andre i rummet, men hvor en voksen imod barnets vilje bliver grebet i arme eller overkrop og fysisk placeret, hvor de voksne ønsker det.

På det uanmeldte tilsyn i november observeres der endnu et overgreb på et barn.

Krummeluren har siden maj 2019 haft tre andre påbud: Et om manglende opsyn med børnene på legepladsen; et om, at seneste tilsynsrapport ikke lå tilgængelig på institutionens hjemmeside; og et påbud om, at børnene ikke inddrages i vurderingen af børnemiljøet.

Påbuddene om manglende opsyn på legepladsen og manglende offentliggørelse af tilsynsrapport er ophævet igen, da konsulenten ved tilsynsbesøget i november kunne konstatere, at der var rettet op på disse to forhold.

Påbuddet om manglende børneperspektiver på børnemiljøet opretholdes.