¨

Lever på lånt tid - kommune vil af med omstridt naturskole

Politikerne udskyder lukningen af Holbæk Naturskole og håber, at en ekstern aktør kan overtage stedet og drive det videre.

Dyreflokken ved naturskolen består af sikahjorte, dåvildt, muflon-får, kronvildt, kaniner og en kat. Foto: Søren Kiehn - TV2 ØST

Håbet om at bevare Holbæk Naturskole lever.

Onsdag mødtes økonomiudvalget i Holbæk Kommune, hvor de besluttede at udskyde lukningen af naturskolen og dermed lade den leve på lånt tid. Håbet er, at en eller flere eksterne aktører vil overtage stedet og drive det videre.

Det er en guldklump

Ole Hansen (S), formand Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune

Naturskolen skulle egentlig have været lukket tirsdag den 10. december, men økonomiudvalget valgte at udskyde lukningen og først træffe den endelige beslutning om stedets fremtid ved et ordinært møde i februar 2020.

Efter at den forestående lukning blev kendt i sidste uge, er der ifølge borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) kommet flere henvendelser fra mulige samarbejdspartnere.

- Jeg har efterfølgende fået flere henvendelser fra både nye muligt interesserede og fra nogen, der allerede har været inde i billedet. Det er et stort politisk ønske, at vi får lavet en løsning, så der stadig kan være naturskole i Holbæk, siger Christina Krzyrosiak Hansen til Nordvestnyt.

Har været ked af forløbet

Interesserede kan nu sende forslag til Holbæk Kommune om en model for, hvordan de mener at kunne bevare Holbæk Naturskole.

Artiklen fortsætter under billederne.

Holbæk Naturskole. Foto: Camilla Laursen - TV2 ØST

  Foto: Camilla Laursen - TV2 ØST

Naturskolen kan stadig blive understøttet af Holbæk Kommune – dog ikke økonomisk. I stedet vil kommunen arrangere forløb, hvor børn og unge løbende kan besøge skolen, som ligger udenfor Holbæk by.

- Det er en guldklump, der ligger derude, og jeg har været ked af det forløb, som naturskolen har været igennem, siger Ole Hansen (S), formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, og fremhæver blandt andet den betydning, som stedet har for folk i jobaktivering.

80 dyr ville stå uden et hjem

Naturskolens skæbne har været usikker siden maj måned, hvor Nordvestsjællands Produktionsskole (NV-Pro) gik konkurs. Produktionsskolen overtog i 2012 driften af naturskolen fra Holbæk Kommune, men efter konkursen i år, blev alle aktiviteter indstillet.

Kommunen har siden stået for pasning og fodring af de mange dyr – og altså også for at betale regningen. Og den fremtid var meget usikker.

Der har administrationen anbefalet, at naturskolen bliver lukket, fordi der ikke blev fundet nogen, der kunne overtage skolen

- Desværre har det ikke været muligt at finde en samarbejdsmodel – herunder af den løbende drift – uden kommunal finansiering. Den manglende finansiering betyder, at det ikke er muligt at fortsætte driften af Naturskolen i 2020, og det indstilles derfor, at Holbæk Naturskole afvikles, står der i dagsordenen til onsdagen møde i økonomiudvalget.

Sådan vil kommunen redde naturskolen

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at:  

 

 1. Der gives endnu en mulighed for at eksterne aktører kan fremsende forslag til en model, der beskriver hvordan Holbæk Naturskole kan bevares samt afklarer det fremtidige dyrehold.
   
 2. Modellen skal bære sig selv økonomisk og Holbæk Kommune skal derfor såvel på kort som lang sigt holdes økonomiske neutrale. De afsatte 50.000 kroner til afvikling af dyreholdet kan dog indgå i finansiering af modellen.
   
 3. De årligt afsatte 30.000 kroner til drift af området kan indgå i finansiering af modellen.
   
 4. De foreninger som har aktiviteter i tilknytning til naturskolens område/bygninger skal garanteres mulighed for at kunne forsætte deres aktiviteter.
   
 5. Deadline for fremsendelse af forslag til model til kommunalbestyrelsen skal ske betids, så punktet kan behandles på økonomiudvalgets møde i februar.
   
 6. Der iværksættes den nødtørftige renovering af hegnet på nuværende tidspunkt.

 

Kilde: Holbæk Kommune.

Se mere

Hvis politikerne havde besluttet at følge den indstilling, ville det betyde, at de cirka 80 dyr bestående af sikahjorte, dåvildt, muflon-får, kronvildt, kaniner og naturskolekatten Felis ville stå uden et hjem.

- Det undersøges, om der er dyreparker eller lignende, der ønsker at overtage dyrene. Hvis det ikke er tilfældet, aflives dyrene, står der i dagsordenen til mødet.

Klar til at bruge skattekroner

I september besluttede kommunalbestyrelsen så at forsøge at lave en aftale med en eller flere samarbejdspartnere om enten at bevare naturskolen eller om at etablere et nyt naturcenter med dyrehave og læringsmiljø samme sted.

Artiklen fortsætter under billedet.

Dyreflokken ved naturskolen består af sikahjorte, dåvildt, muflon-får, kronvildt, kaniner og en kat. Foto: Camilla Laursen - TV2 ØST

Men det lykkedes ikke, og nu håber kommunen, at en ny samarbejdspartner eller aktør vil henvende sig inden mødet til februar.

Michael Suhr (K), der også er medlem af økonomiudvalget, har sammen med oppositionen kæmpet for at naturskolens overlevelse. Han er i modsætning til udvalgets indstilling klar til at afsætte skattekrone på at drive skolen videre, hvis det er nødvendigt.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App