Ledelsen på Holbæk Sygehus: Der er ingen stigning af klager

Efter massiv kritik fra sundhedspersonalet på Holbæk Sygehus, afviser vicedirektør på sygehuset, at forholdene går ud over patienternes sikkerhed.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kritikken hagler i øjeblikket ned over Holbæk Sygehus.

Både patienter og sundhedspersonale råber op om massiv overbelægning og er bekymrede for patienternes sikkerhed på grund af travlhed. Det kunne TV ØST afsløre i fredags.

Nu bakker en overlæge fra medicinsk afdeling også op om synspunktet. Arbejdspresset på sygeplejerskerne har medført, at flere har opsagt sin stilling og, at lægerne heller ikke kan udføre deres arbejde ordentligt, når sygeplejerskerne ikke kan.

Men spørger man Knut Borch-Johnsen, der er vicedirektør på Holbæk Sygehus er problemet ikke så grelt, at patienternes sikkerhed er til fare. Ifølge ham er der blot tale om et dyk i serviceniveauet.

Sådan lød det, da han tirsdag aften var igennem i programmet Profilen på TV ØST:

Vi hører en overlæge kalde det en frygtelig situation, den som de er havnet i. Vil du også kalde den en frygtelig situation?
- Jeg vil kalde det en særdeles ubehagelig situation, som personalet er havnet i. De har stået med en meget betydelig overbelægning i en meget lang periode, som har påvirket personalet. Derudover har de været udsat for et skift i IT-systemet, som ligger en yderligere belastning på dem, så jeg kan godt forstå, de er meget hårdt presset.

Nu snakker du om det, der er her for nylig. Men det er jo en proces, der har været der i lang tid. Hvorfor er vi havnet her?
Det der er sket er, at vi faktisk første gang i efteråret 2016 opdagede, at der var en pludselig stigning i antallet af patienter. Det skete samtidig her, som det skete i resten af landet. Vi troede det var en influenzaepidemi. Den gik over i resten af landet, men vi blev ved med at have overbelægning. Vi havde 165 medicinske senge, men vi blev ved med at have cirka 190 patienter indlagt. For at gøre en lang historie kort: Forklaringen er, at vi ganske enkelt får flere patienter tilført Holbæk Sygehus, end vi gjorde tidligere, og det er det, der gør, at vi har en ubalance mellem det antal senge, vi har, og de patienter der kommer ind.

Lad os lige tage fat i, at sygeplejerskerne nu har slået alarm. De mener, de er for presset bemandingsmæssigt, og som du også siger; Der er et twist imellem bemanding og de for mange patienter. Hvordan ser du på den bekymring, som de har?
Jeg kan fuldt ud forstå, at personalet er bekymret, for det er en situation, hvor der ikke er balance mellem det antal patienter, de skal tage sig af, og de muligheder vi har, både i form af senge, men også i form af personale. Så de bliver meget hårdt presset. Når personalet bliver hårdt presset, bliver de også nervøse for at begå fejl. Vi står for øjeblikket i den situation i Danmark, også fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er meget stort fokus på, om sundhedspersonalet begår fejl. Der er personer, der har mistet deres autorisation som sundhedspersonale. Jeg ved, det også er en del af forklaringen på, at personalet råber vagt i gevær.

Vi har set en pårørende fortælle om forhold, hvor hans svigermor har fået en ble på i stedet for at have tid til at hjælpe hende med at komme på toilet. Er det i orden?
Det burde ikke være sådan, det er jeg fuldstændig enig i. Patienter der er selvhjulpne, de burde også være selvhjulpne herinde.

Når man gør det på den her måde, risikerer man, at patienten kun få det endnu værre, end de havde i forvejen, fx urinvejsinfektion og tryksår. Det er vel ikke forsvarligt, er det?
Det er fuldstændig rigtigt, at vores opgave først og fremmest er at sørge for, at patienterne bliver raske. Og patienterne skal i hvert fald ikke blive syge af at være indlagt på Holbæk Sygehus. Når jeg kigger på, hvordan udviklingen af klager har været på Holbæk Sygehus de seneste adskillige år, så har tallet faktisk været konstant år for år. Det er de alvorlige problemer, der opstår. Det dem, der knytter sig til selve patientsikkerheden, og der er der ingen stigning - heller ikke i 2017. De klager, der handler om det mere servicemæssige – tid til at snakke med patienten og pårørende – der er kommet flere klager, og det er et udtryk for, at personalet har meget travlt i øjeblikket.

Men er det i orden, når vi fx hører, patienter fortælle, at de venter på hjælp på toilettet i ti minutter eller bare får stillet noget medicin foran dem, hvor der ikke kommer noget sundhedsfagligt personale og sørger for, de får den medicin?
Der er rigtig mange patienter, som faktisk selv styrer deres medicin, når de er herinde. Jeg har snakket med afdelingens ledelse så sent som i eftermiddags, og de står stadigvæk inden for, at patienterne får deres medicin. Den medicin, som sygeplejerske har ansvar for at give, bliver også givet. Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan sætte andre personalegrupper ind, så vi får frigjort sygeplejerskenes tid til det, der er den sygeplejemæssige kerneopgave, herunder også sørge for, at patienterne får den rigtige medicin.

Men når du siger det, så lyder det lidt som om, der ikke er noget problem. Der er sygeplejersker og en overlæge, der slår alarm og siger, der er fare for patienterne. Men du mener ikke, der er nogen fare for patienterne her?
Vi er enige om, at der er en meget kraftig ekstra belastning på personalet. Det synspunkt deler vi. Vi er også enige om, hvad det er for en løsning, vi skal finde på sigt: Nemlig at vi får en langt bedre balance mellem det antal senge, vi har, de patienter der kommer ind, og at vi dermed også får det ekstra personale, der skal til. Vi er gået et stykke af vejen for nylig, hvor vi har udvidet med 10 senge med bemanding. Vi skal videre ned ad den vej. For det er den ultimative løsning.

Men nu vil jeg gerne lige dvæle ved den alarm, som de slår. De siger, at der kan opstå fejl i medicinering. De siger, at presset gør, at det er svært at holde øje med patienternes væske og fødeindtag, og at der i vagtskifter kan gå informationer tabt i overleveringer. Den slags beskrivelser kan jo godt resultere i, at det kan gå ud over patienternes sikkerhed?
Ja, men det er også derfor, jeg er i meget tæt dialog med afdelingsledelserne på samtlige afdelinger. Det er klart, at det er vores ansvar som Sygehusledelse, at patienterne ikke udsættes for risiko på Holbæk Sygehus. Den melding jeg hele tiden får tilbage er, at de står inde for, at patientsikkerheden er på plads, men at servicen er forringet.

Men det er ikke i overensstemmelse med det, de ansatte siger. Vi hører, overlægen og sygeplejersker sige, at der er betydelig risiko for, at der opstår fejl, der i sidste ende skader patienterne. Vil det sige, du ikke stoler på dine medarbejders faglige vurderinger, når de siger, at det er til fare for patienterne?
Jeg stoler i den grad på vores medarbejdere på Holbæk Sygehus.

Men når de siger det, og din ledelse siger, der ikke er nogen fare, så er der jo en form for uoverensstemmelse?
Der kan være en forskellig opfattelse af, hvordan situationen er derude. Der kan også være en forskellig opfattelse af, hvad der handler om patientens sikkerhed, og hvad der handler om den service, vi giver. Jeg er fuldstændig enig med personalet i, at vi på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at levere den service, vi normalt, vil kunne. Den service, vi gerne vil være kendt for at kunne give. Men der er et stort spring derfra og over til, om det rent faktisk udsætter patienterne for en risiko. Men der er ikke noget, der peger i retningen af, at der er alvorlige problemer på nuværende tidspunkt på Holbæk Sygehus.

Se hele indslaget fra Profilen her.