¨

Landbysamfund bryder med faldende børnetal

Foto: TV ØST

Lokale aktiviteter og gode transportmuligheder tiltrækker børnefamilier til småsogne som Mørkøv og Fuglebjerg, viser ny analyse.

Børnetallet falder kraftigt på landsplan, og Danmark er et af de EU-lande, hvor borgerne hastigst flytter fra landet til byen. Alligevel er det lykkedes Fuglebjerg ved Næstved og Mørkøv i Nordvestsjælland at trodse tidens tendenser.

På landsplan er antallet af førskolebørn faldet med 5,6 procent siden 2009. Men Fuglebjerg og Mørkøv har begge formået at få antallet af førskolebørn i alderen 0-5 år til at stige med mere end 10 procent de sene­ste fem år. Det viser en Momentum-analyse fra KL's nyhedsbrev af udviklingen i børnetallet på sogneniveau.

Begge steder er små landsbysamfund med under 2.500 indbyggere, hvor borgerne har mindst en halv times kørsel til landets største byer. Fuglebjerg har oplevet en stigning i antallet af førskolebørn med 16, 4 procent i årene 2009-2014, hvor det i Mørkøv er steget med 11 procent.

I alt trodser fem små landsbysogne tidens tendenser og det er især unge tilflyttere, som kendetegner alle de fem landsogne, der har fået markant flere småbørn. Desuden er der tendens til, at børneforældrene i de fem sogne ikke har været lige så opsatte på at gå længe i skole som forældre i landets øvrige landsogne.

- Resultater fra andre sogne viser, at landsognene med laveste uddannelsesniveau samtidig var de sogne, der havde mest social aktivitet.

Hvorimod man i de to landsogne med det højeste uddannel­sesniveau ikke kom hinanden så meget ved, fordi borgerne mere ensidigt lagde vægt på andre ting såsom naturomgivel­ser, siger Annette Aagaard Thuesen, adjunkt ved Center for Landdi­striktsforskning på Syddansk Universitet, der har undersøgt uddannelsesniveauet i landsogne.

/ritzau/

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App