Lærere glade for lokalaftale i Holbæk: - Nu ved man, hvor meget tid man har til at forberede sig

I Holbæk har der i denne valgperiode været politisk velvilje til at indgå en lokal arbejdstidsaftale for lærerne. Den sikrer dem tid til forberedelse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er ikke lykkedes at indgå en aftale om lærernes arbejdstid i overenskomstforhandlingerne i år. Men i 72 ud af landets 98 kommuner er der indgået lokale aftaler, der fastlægger, hvor meget tid lærerne har til forberedelse og til undervisning.

De lokale politiske flertal bag aftalerne mener, at de er nødvendige for at dæmpe det giftige samarbejdsklima og den lærerflugt, som mange steder blev konsekvensen af OK13.

Lokalaftale sikrer 405 timer årligt til forberedelse

Holbæk er en af de kommune, sammen med Odsherred og Ringsted, hvor der er indgået kommunale aftaler for lærernes arbejdstid. Den blev indgået den 12. marts 2018 og træder i kraft 1. august 2018.

- Lærerne i Holbæk Kommune har haft et dybtfølt behov for at få en del af deres arbejdstid øremærket til forberedelse. Og det har de fået med den her aftale, siger Sine Agerholm, formand for udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune.

quote Det handler ikke om at arbejde, hverken mere eller mindre, men det handler om at få at vide, hvad du kan og ikke kan inden for den tid, du har til rådighed

Hans Junker, formand for Holbæks Lærerforening

Arbejdstidsaftalen gælder for lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne, Børnespecialcenteret, undervisningstilbud under 10. klassecenteret samt Center for Specialundervisning i Holbæk Kommune. Kommunen har ifølge Holbæks Lærerforening lyttet til lærernes behov for rammer, der sikrer tid til forberedelse.

- Det, vi er rigtig glade for i den aftale, er, at vi har fået afsat tid til forberedelse. Der er indlagt 405 timer årligt til forberedelse, så nu ved man rent faktisk, hvor meget tid har til at forberede sig, siger Hans Junker, der er formand for Holbæks Lærerforening.

Den nye aftale prioriterer lærernes forberedelsestid, efterbehandling og det arbejde som lærerne forbereder sammen i teams. Tidligere havde nogle lærere kun fem til ti minutters forberedelsestid inden undervisningen. 

- Det handler ikke om at arbejde, hverken mere eller mindre, men det handler om at få at vide, hvad du kan og ikke kan inden for den tid, du har til rådighed. Serviceniveauet er det samme- vi underviser ligeså mange timer, som vi altid har gjort – det koster ikke noget, nogle steder. Forberedelse er bare blevet prioriteret op, siger Hans Junker.

Formand for Holbæk Lærerforening: - Der var en politisk velvilje

Ifølge formanden for Udvalget for Børn og Skole, har Holbæk Kommune med aftalen forsøgt at imødekomme bedre tid til forberedelse, som længe har vært på lærernes ønskeliste.

- Vi har en forventning om, at man kan få noget af fortiden lagt bag sig i hvert fald på den lokale bane og i fællesskab at se fremad. Vi har brug for et stærkt samarbejde om i Holbæk Kommune, siger Sine Agerholm.

quote Vi håber, der kommer ro omkring det med lærernes arbejdstid, som har fyldt rigtig meget for faggruppen

Sine Agerholm, formand for Udvalget for Børn og Skole, Holbæk kommune

Aftalen blev indgået, fordi byrådsudvalget fik et andet flertal i kommunen. Der havde ikke været optakt til en aftale i den forgangne periode.

- Der var en politisk velvilje. Hvis man havde en central aftale, ville forberedelsestiden være ensrettet på landsplan. Men nu er der forskel på, om der er politisk flertal i byrådene eller ej, siger Hans Junker.

- Vi håber, der kommer ro omkring det med lærernes arbejdstid, som har fyldt rigtig meget for faggruppen, siger Sine Agerholm.

Aftalen blev indgået den 12. marts, men træder først i kraft 1. august 2018.

Overblik over kommunale arbejdstidsaftaler: