¨

Kommuner sparer millioner på sygedagpenge

Foto: TV ØST

Holbæk Kommune har sparet 20 millioner kroner på sygedagpenge på bare et år. I alt har seks kommuner indgået et partnerskab med det private jobfirma Falck Jobservice , og de har samlet sparet 75 millioner, viser tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er vel at mærke ikke sket på bekostning af de sygemeldte, skriver Avisen.dk.

Jobfirmaer sparer millioner for kommuner

- Det er meget positivt, at kommunerne har opnået besparelser, der samtidigt har en positiv effekt for borgerne, siger Erik Nielsen, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening og borgmester i Rødovre Kommune, til Avisen.dk.

De seks kommuner har opnået besparelserne gennem partnerskaber med private jobfirma Falck Jobservice. Partnerskaberne går ud på, at Falck Jobservice investerer i kommunens sygedagpengeafdeling ved at tilføre blandt andet flere sagsbehandlere.

Det betyder, at de sygemeldte er væk fra arbejdsmarkedet i kortere tid, og at kommunen derfor har færre udgifter til lange og dyre sygedagpengeforløb. Betaling til Falck Jobservice sker først i det øjeblik, kommunen opnår en besparelse, og dermed er det en win-win-situation for kommunerne.

Ventetiden ned
Det kender man alt til i Holbæk. Her har kommunen sparet 20 millioner kroner på et år, ventetiden er halveret fra 78 til 35 dage fra man bliver syg til kommunen kontakter den syge, og sygedagpengemodtagerne er den borgergruppe, der er mest tilfredse med kommunens service.

Kodeordet er tidlig indgriben, siger Kasper Kyed, arbejdsmarkedschef i Holbæk Kommune.

Han bakkes op af Bo Hammer, direktør for Falck Jobservice.

- Jo tidligere man kommer i dialog med den sygemeldte og arbejdsgiveren, jo lettere er det at få den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet, siger Bo Hammer til Avisen.dk

Han refererer til tal, der viser, at omkring 80 procent af de sygemeldte stadig har en arbejdsgiver i starten af et sygeforløb. Efter et halvt år er det kun 40 procent, der har en arbejdsgiver.
Kommunernes samarbejde med Falck Jobservice har de seneste år givet anledning til en del kritik.

Gode resultater
Blandt andet har flere fagforeninger beskyldt Falck Jobservice og kommunerne for at spekulere i at lukke borgernes sygedagpenge for at spare penge.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser imidlertid, at sagsbehandlingen i de kommuner, der har samarbejdet med Falck Jobservice, har givet mindst lige så gode resultater for de sygemeldte som i andre kommuner.

Det kan man blandt andet aflæse ud fra, hvad der sker med de sygemeldte, når de forlader sygedagpengesystemet.

Af tallene fremgår det, at det på landsplan er otte procent af de sygemeldte, der ender på såkaldt selvforsørgelse, når de forlader sygedagpengesystemet. Det vil sige, at de ender uden hverken sygedagpenge eller kontanthjælp - i det sorte hul.

Mens det i nogle kommuner er mere end 10 procent, der ender i det sorte hul, ligger kommunerne, der har samarbejdet med Falck Jobservice godt. I samtlige kommuner er andelen af sygemeldte, der ender i det sorte hul, lavere end landsgennemsnittet på otte procent.

 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App