Kommune vil bekæmpe måger med droner

Holbæk Kommune har taget nye metoder i brug i kampen mod mågerne. De bruger nu droner til formålet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Længe har fuglelort, madtyveri og støj været et problem i Holbæk. Byen har ifølge flere borgere på det nærmeste været invaderet af måger, både ved havnen og i midtbyen. 

Derfor har kommunen nu også taget et ekstra skridt i kampen mod ulykkesfuglene.

Med droner vil Holbæk Kommune lokalisere mågerederne for dernæst at kunne bekæmpe dem.

Vil sætte æggene ud af spil

Strategien er således, at man overflyver fjendens territorier, og når man finder deres base, vil man bombe dem med en væske, som sætter fjenden ud af spil.

Med base menes der reder. Med fjenden menes der mågeæggene. Med væske menes der paraffinolie, som forsegler æggene, og steriliserer dem. Det hindrer æggene i at udklækkes, så mågebestanden begrænses.

Mågerne er endnu ikke begyndt at lægge æg, og man er derfor allerede nu gået i gang, så man kan nå at kortlægge rederne, inden der lægges æg.

Dronen vil senere flyve over de kortlagte reder flere gange med cirka en uges mellemrum, når æglægningen er begyndt, og sprøjte paraffinolien ud over æggene.

Koordinater, satellitter og farvemærkning

Den hyppige overflyvning skal sikre, at det er nylagte æg, der bliver sprøjtet og ikke æg med allerede levedygtige fugle.

Paraffinolien vil være blandet med en farve, så man kan skelne mellem, hvilke æg der allerede er blevet sprøjtet, og hvilke der ikke er blevet oversprøjtet endnu.

Alle rederne, som dronen filmer, vil blive kortlagt med koordinater, eftersom dronen styres via satellit. Det betyder, at dronen vil vide præcis, hvilke reder den skal flyve over og sprøjte farve ud over.

Befolkningen byder initiativet velkommen

Den store krigsindsats mod havfuglene vækker stor begejstring blandt borgerne i den mågeplagede kommune. 

- Genialt.. Man udtynder ikke den nuværende bestand, men sørger for at bestanden ikke stiger, og dermed vil falde som følge af naturlig død.. Hellere det end at slå dyr ihjel som i bund og grund også bare forsøger at leve, skriver Malene Schou til et Facebook opslag om dronerne fra Holbæk Kommune.

Flere Facebook-brugere kommer sågar også med et forslag til områder, hvor der bør søges efter reder.

- Genialt - det initiativ burde få en pris af Erhvervsforum!!! Kom også gerne forbi Labæk og Smedelundsgade, lyder det fra Anders Pedersen.

Til sidst er der også den mere umiddelbare reaktion, hvor nogle bare er glade for at slippe for lort.

- Hold da op, hvor er det dejligt, så er man fri for alt det mågelort på biler og vinduer, skriver Laila Petersen.

Hvad tænker du om tiltaget? Deltag i debatten her: