¨

Holbæk-virksomhed bekæmper plastaffald i havet

Foto: TV ØST

En lokal plast-virksomhed er med i front i en national udgave af et initiativ, der skal bekæmpe plastik-affald i havene.

Bjerge af plastik, der føres rundt af havstrømmene.

Det er realiteten i flere af Jordens oceaner – men det er noget, som der kan gøres noget ved.

Det mener man i Holbæk, hvor plastvirksomheden Ulfoss Plastic A/S som den første virksomhed herhjemme har modtaget et Operation Clean Sweep-certifikat.

Certifikatet betyder, at virksomheden gør en særlig indsats for at bekæmpe forurening med plastik i miljøet.

Stort miljøproblem

Plastaffald i havet er et miljøproblem af globale dimensioner. Størstedelen er et resultat af mangelfuld affaldshåndtering. Meget stammer f.eks. fra lossepladser. Herfra fører vind, floder og afløb det til verdenshavene.

Et reduceret spild af plastråvarer på virksomhederne kan dog også spille en rolle i løsningen af problemet. Plastråvarer kan som følge af spild og uheld havne i fabrikkernes afløb, hvorfra plasten via kloaksystemet og rensningsanlæggene kan havne i vandmiljøet.

For at blive certificeret skal de medvirkende virksomheder gennemgå en 5-trins plan for god husholdning og dermed sikre, at plastråvare ikke ender i virksomhedens afløb. Både ledelse og medarbejdere skal inddrages i processen.

Læs mere på www.plast.dk.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App