Holbæk: Ekstra lukkedage droppes

Forældre i Holbæk Kommune kan nu ånde lettet op. De varslede ekstra lukkedage i daginstitutionerne droppes.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Beslutningen om at droppe de ekstra lukkedage blev endeligt besluttet i dag på et udvalgsmøde i Holbæk Kommune.

Tidligere havde udvalget ellers meldt ud, at antallet af lukkedage i kommunes daginstitutioner skulle stige fra 19 til 29 lukkedage om året.

En beslutning som forældrer i Holbæk stærkt opponerede mod, og som byrådet heller ikke ville bakke op.

Fortsat besparelser

Politikerne i Holbæk skal nu finde andre besparelser på 2,9 millioner kroner på børne og ungeområde.

- Skolerne skal spare i alt 400.000 kroner, så tager vi halvanden million kroner fra en pulje fra fokuseret indsats, 100.000 kroner fra en brugerundersøgelse og derudover tager vi 900.000 kroner af de midler, der er afsat til øget læring og trivsel, fortæller Rasmus Brandstrup Larsen fra Venstre og medlem af "Læring og Trivsel for Børn og Unge" udvalget i Holbæk Kommune.

Han tilkendegiver at de nye besparelser også vil have konsekvenser for børneområdet for eksempel vil der ikke blive ansat mere personale i daginstitutionerne som ellers planlagt.

- Det er jo en besparelse, og det er jo på børneområdet at den her besparelse blive lavet, men vi prøver at lave besparelsen så hensigtsmæssig som muligt, så det ikke kommer til at have nogen konkret indflydelse på børnene eller at skaderne bliver mest muligt begrænset, fortsætter Rasmus Brandstrup Larsen.

Går ud over vores børn

Søren Meinert, der er bosat i Holbæk Kommune og har to børn i daginstitutionsalderen er tilfreds med at de varslede 29 lukkedage er droppet, men han mener stadig ikke, at der er gunstige forhold for kommunens børn.

- Lukkedagene er væk, men besparelserne bliver jo stadig fundet på mine børn og de dagtildbud, som de går i. At det så er nogle fiktive penge, som måske skulle være kommet, det gør ingen forskel. Det er penge, og det er ressourcer, som skulle være tildelt vores børn, siger Søren Meinert, der til dagligt arbejder som lærer på Holbæk By Skole.

Udvalgets forslag til de nye besparelser bliver nu sendt til høring, og den endelige beslutning I byrådet forventes den 8. februar.