Haveselskabet indefryser 9,5 millioner kroner: - Man er så langt fra skydeskiven

En advokat retter nu kritik af Haveselskabets måde at lave nye vedtægter, hvor tidligere paragraffer, der beskyttede lokale afdelingers penge, er blevet fjernet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det handler om samlet set 9,5 millioner kroner. Penge som lokale medlemmer af Haveselskabet tidligere havde skrabet sammen i respektive lokalafdelinger, men som nu ifølge hovedbestyrelsen skal fordeles ligeligt mellem alle. 

Om den nye struktur er rigtig eller forkert, det forholder Henrik Mansfeldt Witt fra Aumento Advokatfirma sig ikke til. Det handler om måden, det er blevet gjort på, for aldrig har han i sin karriere som advokat og i sin tid som formand for foreningen af bestyrelsesadvokater set lignende:

- Jeg har ikke se noget før, hvor man er så langt fra skydeskiven. 

quote De nye vedtægter afløser de gamle. Sådan er det

Marie-Louise Veber Paustian, formand i Haveselskabet

Sådan lyder det fra advokaten, efter at TV2 ØST har forelagt ham foreningen Haveselskabets gamle og nye vedtægter, samt referatet fra foreningens repræsentantskabsmøde tilbage i 2019. Han kommer med sin umiddelbare, foreningsretlige vurdering: 

- Det er meget underligt, man ikke har sørget for at håndtere en bestemmelse, hvor det tydeligt står, den ikke kan bringes til ophør, siger han. 

Ikke måden at gøre det på

I går stod tidligere medlemmer af Haveselskabets lokale afdeling i Nordvestsjælland frem på TV2 ØST. De mener, at hovedbestyrelsen havde forvildet dem til at stemme for nye vedtægter ved repræsentantskabsmødet i 2019, hvor gamle paragraffer, der beskyttede afdelingens lokale formue på 1,5 millioner kroner, var blevet fjernet.

Henrik Mansfeldt Witt, Aumento Advokatfirma, har aldrig set lignende i sin advokatkarriere.
Henrik Mansfeldt Witt, Aumento Advokatfirma, har aldrig set lignende i sin advokatkarriere. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir – TV2 ØST

I de gamle vedtægter stod der, at det var lokalafdelingen, der havde råderetten over pengene, og at bestemmelsen først kunne ophøre, når der ikke længere var midler på depotet.

- Så henvender vi os til hovedbestyrelsen og beder om forklaring på, hvorfor de vedtægter er væk. Der får vi at vide, at det har vi selv stemt for, siger Lene Jepsen, der tidligere var en del af den lokale bestyrelse. 

quote De bliver jo efterladt på herrens mark

Henrik Mansfeldt Witt, advokat, Aumento Advokatfirma

De tidligere medlemmer fortæller til TV2 ØST, at de havde den opfattelse, at de gamle paragraffer stadig beskyttede pengene. 

Læs også
Drama i Haveselskabet - lokalforening ekskluderet og penge frosset inde
Læs også
Drama i Haveselskabet - lokalforening ekskluderet og penge frosset inde

Marie-Louise Veber Paustian, der er formanden for Haveselskabet forklarer, at de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget, og at den lokale bestyrelse forud for repræsentantskabsmødet havde fået tilsendt de nye vedtægter tre gange:

- Kunne du tænke dig, I havde været mere konkrete, at I havde informeret dem om, hvad det ville betyde for dem?

- Nej, jeg ville ønske, man i Nordvestsjælland havde læst tingene lidt bedre, siger hun til TV2 ØST. 

Marie-Louise Veber Paustian er formand i Haveselskabet og mener ikke, de kunne have tydeliggjort konsekvenserne af de nye vedtægter bedre.
Marie-Louise Veber Paustian er formand i Haveselskabet og mener ikke, de kunne have tydeliggjort konsekvenserne af de nye vedtægter bedre. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir – TV2 ØST

- Hvad gjorde I for specifikt at oplyse de lokale afdelinger om, at de fremover ikke ville have råderet over deres depoter?

- Vi har ikke gjort noget specifikt i forhold til den ene paragraf eller den anden paragraf. Der står jo mange vigtige ting i vedtægter, så vi har ikke gået ind og kigget på alle de gamle, forklarer formanden i Haveselskabet. 

quote Hvad angår paragraf 13, så er den ikke fjernet. Så den må gælde stadigvæk

Henrik Mansfeldt Witt, advokat, Aumento Advokatfirma

Men det er ifølge advokaten ikke oplysning nok, og han understreger, at det er vigtigt at være meget grundig i forbindelse med ændringer eller oprettelse af nye vedtægter: 

- Det er ikke måden at gøre det på, der efterlader man jo folk med en umulig opgave, siger Henrik Mansfeldt Witt. 

Efterladt på Herrens mark

Hele tre gange modtog de lokale medlemmer et udkast til de nye sæt vedtægter og blev bedt om at læse dem grundigt igennem. Men advokaten mener ikke, det er nok, at medlemmerne bare fik de nye vedtægter til gennemsyn.

- Skulle de ikke bare have læst tingene bedre igennem?

- Jo, men de bliver jo efterladt på Herrens mark. For i forhold til hvad?

Hvad stod der i de gamle vedtægter?

Uddrag af Haveselskabets tidligere vedtægter, trådte i kraft 30. april 2016:

  1. Særlige regler vedr. formuen

  1. En del af Haveselskabets formuer er placeret under "afdelingsformuer i depot." Denne del af formuen administreres af valgte repræsentanter for de afdelinger, der har midler i depotet.

  2. Afdelinger omfattet af 13.1 kan få udbetalt afdelingens andel af den deponerede formue helt eller delvist i henhold til retningslinjer fastsat af de afdelinger, der har formuer i depot.

  1. Ændring af vedtægter

Forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for repræsentantskabsmødet, og skal for at få gyldighed vedtages af repræsentantskabet med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer. Paragraf 13 kan ikke ændres eller ophæves så længe, der er afdelinger, der har formueindskud i overensstemmelse med paragraf 13.1.

Paragrafferne er ikke en del af Haveforeningens nye vedtægter fra 2019.

Ifølge advokaten var det hovedbestyrelsens og ikke de lokale medlemmers opgave at præsentere de nye vedtægter sammen med de gamle:

- Man skal vise, hvad der er ændret, hvad der er nyt, og hvad der udgår. Så læser man de gamle og nye vedtægter i to kolonner, siger han og illustrerer med to løftede pegefingre i luften. 

Ifølge ham er der ikke nogen tvivl om, at ansvaret for kommunikationen ligger hos hovedbestyrelsen, der vil lave nye vedtægter. 

Manglede mandat til at stemme for nye vedtægter

Henrik Mansfeldt Witt mener i øvrigt ikke, at medlemmerne på repræsentantskabsmødet overhovedet kunne fjerne den gamle paragraf 13, der beskyttede pengene - ved bare at stemme for nye vedtægter:

- Bestemmelsen er en beskyttelsesbestemmelse. Den kan repræsentantskabet ikke røre ved, det står jo direkte i vedtægten, forklarer han. 

Marie-Louise Veber Paustian er formand i Haveselskabet. Ifølge hende taler de tidligere medlemmer usandt.
Marie-Louise Veber Paustian er formand i Haveselskabet. Ifølge hende taler de tidligere medlemmer usandt. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir – TV2 ØST

Ifølge ham ville en ændring eller en ophævelse af vedtægten kræve, at man gik tilbage til den lokale bestyrelse, der så ville blive nødt til at involvere medlemmerne: 

- Her er en bestemmelse, som kræver, at de medlemmer, der har beskyttelsen, siger ja. Så burde man være gået ud i lokalafdelingerne og have præsenteret, hvorfor man ville have paragraffen lavet om eller fjernet. Så havde man fået det stemt igennem lokalt, og så kunne repræsentantskabet arbejde med de nye vedtægter. Så havde man loyalt sendt dem ud, hvor man havde lavet den her sammenligning mellem vedtægterne, siger advokaten til TV2 ØST. 

Advokat: Nye vedtægter annullerer ikke de gamle

Hovedbestyrelsen i Haveselskabet står fast på, at gamle vedtægter ikke har betydning, når repræsentantskabet enstemmigt godkender de nye. Heller ikke er Henrik Mansfeldt Witt enig. 

- Kan man ikke bare glemme de gamle vedtægter og starte forfra?

- Det kunne man godt, men den der paragraf gælder jo stadigvæk, siger han og peger på vedtægten for de lokale afdelingers formuer. 

Men det er Haveselskabets formand ikke enig i:

- De har stemt for, siger Marie-Louise Veber Paustian.

- Det står der ikke i jeres vedtægter? Der står, I kan stemme på mødet. Men der står også bagefter, at paragraf 13 ikke kan ændres eller ophæves, så længe, der er afdelinger, der har formueindskud?

- Du må forstå, at når man laver nye vedtægter og sætter dem til afstemning ved vores øverste myndighed, det er på vores repræsentantskab. Hvis repræsentantskabet så beslutter det, så annullerer det de tidligere vedtægter. De nye vedtægter afløser de gamle. Sådan er det, siger hun til TV2 ØST. 

- Også selvom der står, det kan I ikke?

- Ja.

- For det er det, der står?

- Ja.

Henrik Mansfeldt Witt er overbevist om, at paragraffen vedrørende de lokale afdelingsformuer stadig må være gældende: 

- Hvad angår paragraf 13, så er den ikke fjernet. Så den må gælde stadigvæk.

- Det vurderer du?

- Ja, den er ikke gyldigt ophævet. Heller ikke bare med et nyt sæt vedtægter, konkluderer han. 

De nu ekskluderede medlemmer af Nordvestsjællands tidligere bestyrelse i Haveselskabet er ikke velkomne til det næste repræsentantskabsmøde i Fredericia den 22. april. 

Mest læste

play
calina-2

Kvinder går utrygge hjem fra byen - nu har fire gymnasiepiger opfundet en løsning

play

Fare for sammenstyrtning på fjernvarmeværk efter eksplosion

play
Skælskør politi

Politi massivt til stede i Skælskør

play
Louise og Vega

Louise mistede sin datter - nu har hun en bøn til alle pårørende

Se flere