¨

Fredningsnævn melder pas i strid om lukket traktørsted

Et hus ved Maglesø i Holbæk, der har været traktørsted I 78 år, er endt som centrum i en strid mellem ejerne af bygningen og Holbæk Kommune. Ejerne vil have mere privatliv, men Holbæk Kommune siger nej. Kommunen vil have, at stueetagen igen kun skal bruges som traktørsted. Stridighederne forsætter om traktørstedet i Maglesø. Foto: TV ØST

Fredningsnævnet vil ikke gå ind i sagen om Maglesø Traktørsted. Kommunen ville have fredningsnævnet til at få traktørstedet genåbnet.

En 17 år gammel dispensation til en fredningsbestemmelse med særlige betingelser kan ikke bruges til at fastslå, at Maglesø Traktørsted skal genopstå.

Sådan lyder konklusionen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland i en afgørelse i sagen, der kom mandag. Betingelserne i dispensationen skulle være skrevet ind i fredningsbestemmelserne før de fik en egentlig retsvirkning.

’Da anvendelsen af eksisterende bygninger ikke er reguleret af fredningen, har fredningsnævnet således ikke kompetence til at tage stilling til, om den oplyste ændrede brug af den omhandlede bygning forudsætter en dispensation fra fredningen,’ hedder det i afgørelsen.

Sagen helt kort

Maglesø Traktørsted lukkede i 2017 efter en konflikt med de nye ejere af ejendommen, der overtog den i 2016.

Siden gik kommunen ind i sagen om traktørstedet, som de mente var sikret via en fredningsbestemmelse, der samtidig også sikrede offentlig adgang til den smukke sø syd for Holbæk.

Siden har familien, der ejer ejendommen, og kommunen udkæmpet en langvarig juridisk kamp i flere spor for at sikre både offentlighedens adgang til søen samt sikre en genåbning af traktørstedet.

Se mere

Det var Holbæk Kommune, der havde spurgt fredningsnævnet, om en ændret brug af lokalerne kunne godkendes. Formålet var at få klarlagt, om dispensationen til at bygge beboelse på ejendommen gjorde det til et krav, at der skal være traktørsted på grunden, som kommunen hidtil har hævdet.

Familien, der ejer bygningen og bor i etagen over det tidligere traktørsted, har sendt henvendelsen til Fredningsnævnet for Vestsjælland som et forsøg på at sætte dem ud af deres hjem.

De har nemlig ikke bedt om at få ændret bestemmelserne for de tidligere traktørstedslokaler i stueetagen. De bruges i dag som såkaldt udenomsareal til boligen på første sal – det vil sige på linje med en stald eller et udhus.

Artiklen fortsætter under billedet.

Huset ved Maglesø. Foto: TV ØST

Langvarig strid

Da Maglesø Traktørsted lukkede i maj 2017 blev det samtidig startskuddet til en langvarig strid mellem ejerne af det lukkede traktørsted og Holbæk Kommune.

Traktørstedet blev nemlig helt tilbage i 1945 fredet med det formål at sikre stedets status som traktørsted og rekreativt område ned til den smukke Maglesø – og en senere udbygning med beboelse på førstesalen blev kun gennemført mod en dispensation, hvor der var en bestemmelse om, at der skulle være en direkte sammenhæng mellem erhvervslokalerne i stuen og beboelsen på førstesalen.

Sagen er én af et stort kompleks af verserende sager mellem familien og kommunen – og kommunens formål er at løbe familien trætte, siger Nels Hede Rohde, der i dag ejer det tidligere traktørsted.

- Kommunen peger på et vilkår om, at der skal være tilknytning til erhverv fra beboere på førstesalen. De mener, at boligen nu er ulovlig. Men det er en fordrejet tolkning af det juridiske i dispensationen, mener han.

Artiklen fortsætter under kortet.

Der er blandt andet blevet kæmpet om adgangen til stisystemet omkring Maglesø. Adgangevejen til den ene sti (markeret med rød cirkel) har været spærret med en kæde, så offentligheden ikke kunne passere. Foto: Skraafoto.dk, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Han mener, at kommunen med en lang række sager omkring traktørstedet forsøger at løbe familien træt.

- Vi har kæmpet om adgangsveje i fredningsbestemmelserne, om parkeringspladser og et utal af andre, mindre ting. Flere af sagerne er på vej i retten, og vi føler, at de forsøger at tvinge os væk fra boligen med deres bestemmelser. Det slider rigtig meget på familien med dette virvar af sager, hvoraf flere er på vej i retten, siger Nels Hede Rohde.

Vil ikke overtage traktørsted

Familien har tilbudt kommunen at købe ejendommen, og selv drive et traktørsted efter de regler, som de kræver.

Det har kommunen sagt nej tak til, da de ikke mener, at det er en opgave, som kommunen skal løfte.

- Traktørstedet gav ikke overskud, men havde mange ulemper for os. Publikum gyngede på mine børns gynger og legede med deres legetøj i haven. Folk satte sig ved vores havebord og spiste deres mad. Vi vil gerne have publikum lidt på afstand fra privaten, men det kæmper kommunen jo imod, siger Nels Hede Rohde.

En af de store knaster, der fortsat er udestående, er en lokalplan, som kommunen vedtog i sommeren 2019. Den sikrer offentligheden adgang til den gamle sti gennem haven og til parkering. Samtidig skal lokalplanen sikre, at der kan drives et traktørsted i stueetagen, hvortil der også skal være offentlig adgang.

Familien har krævet, at de strikse bestemmelser skal betyde, at kommunen eksproprierer ejendommen, og den sag er nu på vej mod et opgør ved domstolene.

- Der er en masse ting, som vi ikke kan få svar på. Må gæsterne bruge vores børns legeredskaber, for eksempel. Og må jeg låse min dør til stueetagen, når der skal være offentlig adgang? De skal skrive det, hvis de vil have det. Og så ender det i en ekspropriation, siger Nels Hede Rohde.

Det er et bredt flertal i byrådet i Holbæk, der står bag den nye lokalplan. De har også bakket op om de øvrige tiltag for at sikre en genåbning af traktørstedet ved Maglesø.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App