Forsvarer: Drabssag bygger på gætteri

Forsvarer for tidligere rockerpræsident beskylder anklager for at gætte sig frem i retssag om nedskydning af 18-årig i Holbæk

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Forsvarer Luise Høj har stillet sig ved pulten i retssal A i Retten i Holbæk for at procedere. Hun skal, som den sidste i drabssagen fra Ladegårdsparken i Holbæk, hvor 18-årige Zobair Saidi på nært hold blev skudt og dræbt, fremlægge sin version af sagen for nævninge og juridiske dommere. Og hun lægger ud med et hårdt angreb på den sag, Anklagemyndigheden har ført.

- I en retssal opererer vi med beviser og til dels indicier. Vi arbejder ikke med antagelser eller gætværk. Men jeg må sige i denne sag, at Anklagemyndigheden arbejder med mange antagelser. Til gengæld kniber det gevaldigt med beviser, og man skal kun dømme, hvis man er sikker. Det skal I huske.

Hun holder en kunstpause og ser alvorligt på nævningene. Luise Høj er forsvarer for den 34-årige ekspræsident i Bandidos, K., der er tiltalt for anstiftelse til manddrab. En tiltale, der betyder mange år i fængsel, hvis han bliver dømt. Muligvis livstid.

Lang konflikt endte med drab

De tre tiltalte i sagen var på drabstidspunktet alle medlemmer af Bandidos i Holbæk. Udover den 34-årige K. drejer det sig om en 26-årig mand, (P.), som ifølge specialanklager Anja Lund Liin var ham, der ventede på en bænk i mørket i boligområdet Ladegårdsparken den 28. april 2019. Da Saidi kom til stedet, rejste P. sig og affyrede fem skud. Heraf et dødeligt skud, der blev affyret på nært hold i tindingen. Desuden er en 29-årig mand (M.) tiltalt for at være ham, der sammen med P. planlagde drabet.

Ifølge Anklagemyndigheden var det en konflikt igennem længere tid mellem Bandidos og en gruppe af unge fra Vangkvarteret og Ladegårdsparken i Holbæk, der kulminerede i drabet på Saidi.

Ifølge en af de tiltalte startede konflikten på grund af et skænderi mellem to Bandidos-supportere og en tredje part på McDonalds i Holbæk. Fordi supporterne blev sure, smadrede de efterfølgende samme aften en vandpipecafé i byen, de troede tilhørte den mand, de nu var uvenner med. Det gjorde den dog imidlertid ikke, og derefter eskalerede konflikten med såkaldte ”byttere” grupperne imellem. 

Brandbomber, håndgranat og økseoverfald

Borgerne i Holbæk har derfor været vidner til overfald på åben gade med økser og hamre, til at der er blevet smidt brandbomber og en håndgranat mod Bandidos’ tidligere klubhus i Østerstræde i centrum af Holbæk og til flere episoder med skyderier i boligområder i Holbæk. Derfor har anklager Anja Lund Liin rejst tiltale efter bandeparagraffen (straffelovens 81a), der kan bruges til at forhøje straffen med indtil det dobbelte, såfremt de tiltalte bliver kendt skyldige.

I en nyligt afsluttet sag, også ved Retten i Holbæk, blev tre andre mænd med tilknytning til Bandidos dømt for et voldeligt overfald med økser og hamre i Havevang i Holbæk på grund af konflikten mellem rockerne og Vanggruppen. I den retssag anerkendte Retten i Holbæk, at der er tale om en voldelig konflikt mellem to grupperinger, og at bandeparagraffen kan tages i brug. 

Bygger på hashhandlers forklaring

Anklagemyndighedens sag mod de tre tiltalte bygger i høj grad på vidneforklaringen fra en hashhandler, Mikkel Oliver Falck Nielsen, der i 2020 under en tilståelsessag modtog12 års fængsel for sin rolle i drabssagen. Det var hashhandleren, der lokkede Zobair Saidi i baghold ved at lave en aftale med ham ud for Ladegårdsparken 135, hvor hashhandleren smed hash ud til ham fra sin altan. Hashhandleren havde, efter eget udsagn, samtidig informeret Bandidosmedlemmet P. om aftalen. P sad derfor skjult og ventede på Saidi.

 Mikkel Nielsen har ligeledes fortalt, hvordan han forud for drabet ved flere møder med M. og P. planlagde, at det netop var Zobair Saidi, der skulle afstraffes, og hvornår det skulle ske. Ifølge hashhandleren troede han dog, at Saidi skulle have et lag tæsk og ikke skydes.

Svag præsident i rockerklub røg for meget hash

Hashhandleren har dog ikke på noget tidspunkt nævnt den 34-årige K. Men ifølge anklageren er det helt utænkeligt, at to laverestående medlemmer af Bandidos af egen drift skulle finde på at skyde en person som hævn for et attentat på Bandidos’ klubhus. Der må altså, ifølge Anklagemyndigheden, være et højerestående medlem af klubben, der har anstiftet til drabet. Politiet har igennem mange måneder derfor aflyttet den tiltalte K.  Ganske vist var K. ikke præsident for Bandidos under konflikten med Vanggruppen, men han var, forstår man på de rumaflytninger, der er foretaget af ham, stadig toneangivende og bestemmende i klubben.

quote Vi arbejder ikke med antagelser eller gætværk. Men jeg må sige i denne sag, at Anklagemyndigheden arbejder med mange antagelser

Luise Høj, forsvarer

K. har selv i Retten i Holbæk forklaret, at medlemmerne rådførte sig med ham, fordi hans efterfølger som præsident i klubben var en svag og dårlig præsident. Problemer på hjemmefronten og alt for meget hash gjorde, at medlemmerne var utilfredse. For eksempel mødte præsidenten op til klubbens tirsdagsmøder uden en dagsorden og han sørgede heller ikke for arrangementer og aktiviteter for medlemmerne. Derfor kom de i stedet til K., der var rykket til Bandidos afdeling Nationalen, men stadig havde sin gang i klubben i Holbæk. At K. var i Nationalen betyder, anførte anklageren under onsdagens retsmøde, at han rangerer højere end den lokale præsident.

Spekulationer og gætværk

Derudover har anklageren hæftet sig ved, at det var K., der kørte ud for at hente den drabssigtede P., da han i sommeren 2019 blev løsladt af politiet. De to medlemmer gik en tur, og anklageren mener at vide, at det formentlig var, fordi K. gerne ville have oplyst, hvad politiet vidste, blandt andet om K.s egen rolle i sagen.

- Det er jo spekulationer og gætværk fra anklagerens side. K. har fortalt, at han selv ville tale med P. for at spørge ham, om han havde noget med det drab at gøre. Andet kan vi ikke vide, og vi kan jo ganske enkelt ikke gætte os frem i en retssal, sagde K.s forsvarer Luise Høj.

Herefter gennemgik forsvareren samtlige beviser, anklageren har fremlagt i forhold til hendes klient, hvilket primært er rumaflytninger, der peger på, at K. var optaget af konflikten med Vanggruppen og at han var toneangivende i klubben og i konflikten. Blandt andet kan man på en af aflytningerne høre, at K. siger til en veninde, at han ”selvfølgelig løb forrest” under et slagsmål med Vanggruppen.

- Ja, her har vi en mand, der sidder i en bil med en kvinde. Og så siger han ”jeg løb selvfølgelig forrest”, sagde Luise Høj og slog ud med armene.

Blev stukket i armen

Under slagsmålet, der var et angreb på Bandidos' klubhus, faldt en af de unge, da ekspræsidenten spændte ben for ham. K.s intention var herefter at slå den unge mand i hovedet med den isoleringskniv, han havde i hånden, dette har K. indrømmet i retten, hvor han dog også forklarede, at inden det kom så vidt, stak hans modstander ham i underarmen med, hvad der kunne være en kniv eller en skruetrækker. Anklageren mener, at det var Zobair Saidi, der var modstanderen på jorden, og at ekspræsidenten derfor havde et motiv for at ville slå Saidi ihjel. K. siger selv, at det ikke var Saidi, der stak ham i armen.

Anklageren har under sagen vist, at K. havde billeder af flere af personerne omkring Vanggruppen liggende på sin telefon, ligesom rumaflytninger har afsløret, at K. til sine klubkammerater har talt om, at ”perkerne skal smadres”. Forsvareren mener dog ikke, at det beviser noget som helst i forhold til, om K. har anstiftet til drab.

- Det er rigtigt, at han havde billeder liggende, blandt andet af Zobair Saidi. Men der var uro i byen. Vi har selv set et af vidnerne, der har tilknytning til Vangkvarteret, her i retten. Han var letantændelig og tydeligvis ikke glad for Bandidos. Kan man fortænke K. i at han gerne ville vide, hvem de her mennesker er, når han selv bevægede sig rundt i Holbæk, blandt andet for at gå til frisør? spurgte Luise Høj og understregede, at der er forskel på at sige, at nogen skal smadres, og at nogen skal skydes.

Ingen peger på Bandidos

Flere af forsvarerne i sagen har under deres procedurer sagt, at de ikke mener, at man kan bruge hashhandler Mikkel Nielsens vidneudsagn til noget, men at han udelukkende har peget på Bandidos for at give sin egen forklaring ”mere rugbrød”, som en af dem udtrykte det. De har sågar anført, at det godt kunne være Mikkel Nielsen selv, der skød Saidi, og derefter gav rockerne skylden.

Anklager Anja Lund Liin mener ikke at det er sandsynligt. – Skulle man pege på Bandidos for at give sin egen forklaring ”rugbrød”? Det er der jo ikke nogen, der gør. Der er ingen, der peger på Bandidos. Sidst jeg oplevede, at der var en forurettet, der pegede på Bandidos i retten, gik der tre uger, og så blev der smidt to håndgranater ind igennem hans vinduer, sagde anklageren under sin replik.

Der falder dom i sagen d. 12. maj.