Fond støtter ordblinde i Holbæk med kvart million kroner

Håndsrækning fra Egmont Fonden på 245.000 kroner støtter nyt initiativ, der skal styrke indsatsen for de tosprogede ordblinde i Holbæk.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Udfordringer med at læse og skrive kan være stærkt hæmmende. Nemmere bliver det ikke, hvis man også er tosproget, viser både forskning og erfaringer, og netop det ønsker man i Holbæk Kommune at gøre noget ved.

En håndsrækning fra Egmont Fonden på 245.000 kroner hjælper et nyt projektet på vej, som handler om at styrke indsatsen for de tosprogede ordblinde i Holbæk.

quote Det er prisværdigt, at kommunen har valgt at udvikle indsatsen på en af de skoler, hvor der er flest tosprogede børn, som er ordblinde.

Camilla Bjerre Damgaard, programchef i Egmont Fonden

Holbæk Kommune har i forvejen en fast ordblindestrategi og -indsats, men nu skal der gøres en ekstra indsats for, at tosprogede, ordblinde elever bliver diagnosticeret og hjulpet på lige fod med ikke-tosprogede elever.

Hjælp til en overset gruppe

- Holbæk Kommune er kommet med et ambitiøst bud på en helhedsorienteret indsat for en overset gruppe af ordblinde børn. Det er prisværdigt, at kommunen har valgt at udvikle indsatsen på en af de skoler, hvor der er flest tosprogede børn, som er ordblinde, siger Camilla Bjerre Damgaard, programchef i Egmont Fonden.

- Lykkedes det at skabe positive resultater her, vil det være et stærkt udgangspunkt for at sprede metoderne til andre skoler, tilføjer hun.

Projektet drives i regi af Fagcenteret for Læring og Trivsel, LæseTek og Holbæk By Skole og helt konkret bliver projektet forankret på Absalonskolen og Bjergmarkskolen, Holbæk By Skole.

Her er cirka en tredjedel af eleverne tosprogede.

Tosprogede har ofte svært ved at få hjælp

Udfordringen med tosprogede ordblinde er, at de ofte er dobbeltramt, fortæller Vibeke Pürschel Christensen fra LæseTek. Hun er læse- og teknologikonsulent og varetager kommunens læsekonsulentopgaver. Derudover er hun tovholder på projektet.

- Udover en ordblindediagnose kommer eleverne ofte fra hjem, hvor der er færre sproglige og skriftsproglige resurser, og børnene kan derfor have svært ved at få hjælp til lektier og læsning af deres forældre, fortæller hun.

Projektet, der kommer til at løbe over de næste to år, skal derfor handle om kompetenceudvikling af medarbejdere, så de bliver bedre i stand til at spotte de tosprogede ordblinde og understøtte dem i undervisningen.

Derudover kommer der til at være en intensiv indsats for de tosprogede ordblinde, der bliver diagnosticeret, og endelig skal der også være forældrekursus samt et forløb, der undersøger, hvordan forældreinddragelsen generelt kan styrkes.

Hver 14. har svært ved at læse

Pengene fra Egmont Fonden er en del af en større pulje, som kommuner og andre har haft mulighed for at søge, hvis de havde gode ideer, til at løfte ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem og på den måde bidrage til, at endnu flere får en ungdomsuddannelse.

Der findes ikke præcise tal for, hvor mange ordblinde der er i Danmark. På landsplan skønnes syv procent at have læsevanskeligheder. 

Ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn, oplyser Nota, der er en institution under Kulturministeriet.