Fejlkonstruktion skyld i badeforbud

Sidste sommer var der problemer med for mange sundhedsskadelige bakterier i badevandet ved Hørby på Tuse Næs. Derfor nedlagde Holbæk Kommune badeforbud. Kilden til forureningen blev fundet, fejlen udbedret og nu er vandet rent igen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Vi har haft gang i et større udredningsarbejde for at finde forureningskilden, forklarer afdelingsleder Niels Hermansen fra Teknik og Miljø og uddyber:

- Undersøgelserne viste, at forureningen stammede fra spildevand, som, via et regnvandsudløb, løb urenset ud i fjorden ved Hørby Færgevej. Der var tale om en fejlkonstruktion i et såkaldt overfaldsbygværk. Det er nu ændret, således at der i normale vejrsituationer ikke kan løbe spildevand over i regnvandsledningen. Det gælder dog her, som mange andre steder, at der ved ekstreme regnskyl kan ske et vist overløb af spildevand, som løber ud i fjorden.

Problemerne med vandkvaliteten ved Hørby Strand blev opdaget af Holbæk Kommune i forbindelse med den generelle kontrol af badevandskvaliteten. Hver sommer tager kommunen løbende prøver af vandet på 18 badestrande i Holbæk Kommune samt på en række kontrolstationer.

- Generelt er kvaliteten tilfredsstillende. Hvis der viser sig at være problemer enkelte steder, bliver embedslægen inddraget i beslutningen om, hvad der skal ske, slutter Niels Hermansen.

Badevandskvaliteten bliver undersøgt fra starten af maj til september. Vandkvaliteten ved Hørby er undersøgt otte gange i år, og alle prøver viser fin kvalitet.