¨

Families sommerhus skal rives ned – nu går de til landsretten for at få dom omstødt

Per Quistgaard Klerke har sammen med sin onkel Bjarne Quistgaard indbragt sagen for Østre Landsret i håbet om, at man vil ændre byrettens beslutning om nedrivningen. Foto: Søren Kiehn - TV2 ØST

I juni afgjorde byretten, at sommerhuset på øen Rønnen skulle rives ned. Nu går familie til landsret for at få ret til at beholde huset gennem 65 år.

Per Quistgaard Klerke har sammen med sin onkel Bjarne Quistgaard nydt mange gode stunder i sommerhuset på Rønnen i Holbæk Fjord. Et sommerhus, familien i sin tid vandt sammen med øen Rønnen i en læserkonkurrence.

Siden 1954 har det været i familiens eje. Men det kan snart være slut.

Den 18. juni i år slog Retten i Holbæk nemlig fast, at Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse fra 2017 skal føres ud i livet. Det vil sige, at sommerhuset skal rives ned.

Vi sætter vores lid til, at Østre Landsret vil komme frem til, at huset ikke skal rives ned

Bjarne Quistgaard, ø- og sommerhusejer, Rønnen

Nu forsøger familien at få Østre Landsret til at omstøde byrettens afgørelse om nedrivningen. Det skriver Nordvestnyt.

- Vi har anket afgørelsen fra Retten i Holbæk, fordi vi gerne vil prøve muligheden for at få omstødt nedrivningen af vores sommerhus. Vi sætter vores lid til, at Østre Landsret vil komme frem til, at huset ikke skal rives ned, siger Bjarne Quistgaard til Nordvestnyt.

De to sagsøgere vil ifølge Bjarne Quistgaard forsøge at fremlægge nye oplysninger i sagen. Det, mener de, vil støtte op om deres argument for, at sommerhuset ikke er til gene for dyrelivet og naturen på øen Rønnen. De vil dog ikke beskrive dem nærmere over for avisen.

Har haft sommerhus i 65 år

Hele miseren begyndte tilbage i 1954.

Per Quistgaards bedstefar Georg Jensen vandt øen og det medfølgende hus i en sommerkonkurrence, som var udskrevet af Politiken. Men ifølge Norvestnyt var huset i 1950’erne opført i strid med strandbeskyttelseslinjen.

Først 20 år senere gik det op for myndighederne, at der var problemer med sommerhusets placering. Derfor har familien ad flere omgange søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven, som de fik.

I 2015 gik den dog ikke længere. Myndighederne forlangte, at sommerhuset blev revet ned. Først Naturstyrelsen (i dag Kystdirektoratet, red.) i 2015, senere Miljø- og Fødevarenævnet i 2017, som byretten senest har givet Miljø- og Fødevarenævnet ret i i år.

Familie ønskede individuelt hensyn

Inden Retten i Holbæk behandlede sagen, håbede Per Quistgaard, at byretten ville underkende beslutningen om, at Rønnen skulle rives ned.

Det var dog ikke, fordi de var imod reglerne om at beskytte kysterne, men fordi de mente, at der burde være plads til en individuel vurdering i hver enkelt sag.

- Jeg synes, at det er rimeligt, at vi har sådan en lov, for så bliver der ikke plastret til med alt muligt alle mulige vegne. Men argumentet for, at vi skal rive Rønnen ned, er, at det her ikke må danne præcedens, og der synes jeg, at der burde være nogle muligheder for at kigge på hvert enkelt tilfælde, sagde Per Quistgaard Klerke den 13. juni til TV2 ØST.

Nu ønsker Per Quistgaard Klerke og resten af familien at få en dispensation fra naturbeskyttelsesloven på ubestemt tid ved at gå til Østre Landsret. Det er ifølge avisen i udgangspunktet den sidste retsinstans, familien kan gøre brug af, men i helt særlige tilfælde kan man søge om at få en landsretsdom behandlet i Højesteret.

Artiklen fortsætter under billedet.

Rønnen er egentlig klassificeret som en holm, og sandstranden omkring Rønnen skifter hyppigt form. På dage med meget lavvande kan man gå tørskoet til stranden ved Hørby. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Sagen er ifølge Nordvestnyt berammet til 6. januar i det nye år hos Østre Landsret.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App