Dansk Sygeplejeråd indberetter sygehus: Vi er bekymrede for patientsikkerheden

Dansk Sygeplejeråd har sendt en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, da de er bekymrede for patienternes sikkerhed på Holbæk Sygehus.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Dansk Sygeplejeråd skal hermed indberette den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus, da vi efter oplysninger fra vores medlemmer er bekymrede for patientsikkerheden.

Sådan lyder det indledningsvis i en indberetning fra Dansk Sygeplejeråd til Styrelsen for Patientsikkerhed. En klage, rådet har sendt den 23. januar i år.

Klagen omhandler den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus, der har ”massive overbelægninger på et niveau med 18-20 patienter dagligt, som medfører, at patienter ligger på gangene eller bliver overført til andre afdelinger[…], som der står i klagen.

Henvendelsen er blevet registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil foretage et besøg på Holbæk Sygehus.

Flere eksempler på dårlig patientsikkerhed

Dansk Sygeplejeråd lister forskellige eksempler op, som de mener, kan gå ud over patientsikkerheden.

Eksemplerne lyder blandt andet på, at der ikke altid er tid til at føre ordinerede væskeskemaer og kostregistreringer. At telemetripatienter som følge af overbelægning ofte ender ude på gangene, selv om retningslinjerne siger, at de skal ligge på en stue. At der er øget risiko for fejlmedicinering, da der ikke er den tilstrækkelige ro omkring sundhedspersonen, der har ansvaret for medicinhåndteringen.

Afslutningsvis lyder det i klagen:

- Sammenfattende mener DSR (Dansk Sygeplejeråd, red.), at der er en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der ikke er tilstrækkeligt faglige kompetencer til stede i alle vagtlag på hver vagt, og da den sygeplejefaglige dokumentation er mangelfuld, hvor blandt andet vigtige observationer kan gå tabt og ikke alle ordinationer når at blive effektueret, og hvor den lægelige vurdering ikke kommer til at ske på et tilstrækkeligt grundlag.

TV ØST forsøger at få en kommentar fra Holbæk Sygehus.