Budgetaftale på plads i Holbæk

Der er fredag indgået budgetaftale i Holbæk kommune mellem Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den netop indgåede budgetaftale i Holbæk for 2011-2014 er ifølge meddelelsen resultatet af en vanskelig proces, hvor der har været behov for at finde store besparelser på kommunens udgifter indenfor såvel drift som anlæg.

I forhold til udgangspunktet er der således indarbejdet besparelser på i alt 106,8 mio. kroner (heraf 56,8 mio. kroner i drift og 50 mio. kroner anlæg) i 2011. Dettte stiger til 185,4 mio. kroner i 2014 (126,4 mio. kroner drift – 59 mio. kroner anlæg).

Partierne bag budgetaftalen understreger dog, at der med de indarbejdede besparelser endnu ikke er skabt den fornødne strukturelle balance i Holbæk Kommunes budgetgrundlag. Blandt andet vil kommunens kassebeholdning - under de nuværende forudsætninger - blive negativ i løbet af 2012.

Partierne er således enige om, at der er behov for at foretage en genåbning af budget 2011-2014 allerede i slutningen af oktober med henblik på at finde yderligere besparelser på driften på minimum 50 mio. kroner årligt fra 2011 og frem.

Det mener partierne bag aftalen:

Borgmester Søren Kjærsgaard, Venstre:

- Med denne budgetaftale tager vi et meget afgørende skridt i forhold til at sikre en sund økonomi her i Holbæk Kommune. Og næste skridt tages, når vi genåbner budgettet senere på måneden. Den indgåede aftale tager afsæt i visionen for Holbæk Kommune ”Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil”. I overensstemmelse med visionen og konstitueringsaftalen skal vi derfor også turde det, vi vil. På denne baggrund afsætter vi penge til tre puljer: sammenhængende børnepolitik, frivillighed og arrangement.

1. viceborgmester Louise du Plessis de Richelieu, Socialistisk Folkeparti:
- Som lovet i vores konstitueringsaftale tilbagefører vi nu en del af den tidligere gennemførte besparelse på småbørnsområdet, svarende til 3 mio. kroner. Pengene skal bruges til at iværksætte konkrete aktiviteter, som kan understøtte udviklingen af medarbejdernes faglighed, skabe bedre arbejdsvilkår og sikre et øget fokus på inklusion af børn og unge med særlige behov.

- Af meget afgørende tiltag kan også nævnes vores investering på ældreområdet på ca. 7 mio. kroner. Her indfører vi en model som handler om, hvordan de fysiske, sociale og kognitive evner kan fastholdes og styrkes, så den aldersbetingede svækkelse udskydes. Hermed vil den ældre borger potentielt få en højere livskvalitet, samtidig med at den ældre borgers behov for kompenserende hjælp og pleje udskydes. På sigt betyder det altså bedre service, men også et bedre arbejdsmiljø og lavere omkostninger.

Kenny Jensby, Det Konservative Folkeparti: 
- Budgetaftalen udtrykker i høj grad nødvendigheden af besparelser, hvilket uundgåeligt også medfører serviceforringelser. Fra politisk side har vi forholdt os grundigt til alle høringssvarene vedr. budget 2011 og overslagsårene. Høringssvar, som er både sympatiske og konstruktive. Og på denne baggrund har vi søgt at finde besparelser, der har de mindste konsekvenser for vores service. Men det er klart, at vi i denne situation langt fra kan imødekomme alle forslag eller gøre alle tilfredse.

- Den indgåede aftale handler dog ikke kun om besparelser, men også om investeringer. I den sammenhæng hæfter jeg mig blandt andet ved, at vi afsætter 0,5 mio. kroner til en frivillighedspulje der - i overensstemmelse med byrådets vision - skal fremme borgernes egne initiativer og medvirke til at udvikle en borgerkultur, som både giver plads til den enkelte og helheden. Borgernes initiativ og engagement er således en meget væsentlig ressource i den fremtidige udvikling af vores velfærdssamfund.

John Harpøth, Dansk Folkeparti:
- Med vores massive økonomiske udfordringer for øje, er det vigtigt, at vi i budgetaftalen formår at overholde det politisk fastsatte pejlemærke om et investeringsbehov på 100 mio. kr. årligt på anlægsområdet. Dette niveau betyder, at vi ikke skubber en lang række nødvendige vedligeholdelsesprojekter foran os, så regningen bare bliver endnu større om nogle år. Så anlæg er med andre ord skruet ned til et minimum, men det er sket med omtanke og for at vægte den borgernære service højt.

Emrah Tuncer, Det Radikale Venstre:
- Jeg glæder mig ikke mindst over, at vi nu afsætter 0,5 mio. kroner, der alene skal anvendes til ét stort eller ganske få større kulturelle arrangementer af nationalt eller internationalt tilsnit. Hvad der præcist kommer til at ske, er endnu ikke afklaret. Men ambitionen er at sætte Holbæk på landkortet, og give både borgere og besøgende en oplevelse udover det sædvanlige.