Bosted har rettet op

Kildehaven Boliger og Sundhedscenter i Svinninge har rettet op på de kritikpunkter, som embedslægen rejste i august.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sundhedsstyrelsen ser ud til at være tilfreds med Kildehaven Boliger og Sundhedscenter i Svinninge ved Holbæk. Da embedslægen besøgte bostedet i august, blev der ellers rejst en del kritik af stedet, men efter et opfølgende besøg 12. december konstaterer Sundhedsstyrelsen, at der er rettet op på tingene, lyder det i en pressemeddelelse.

- Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved det opfølgende tilsyn den 12. december var sket en markant forbedring af de sundhedsfaglige forhold, og at ledelse og personale havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet den 15. august 2013. Det kunne konstateres, at Kildehaven A/S havde efterlevet samtlige Sundhedsstyrelsens krav, og Kildehaven havde fulgt de tiltag, der var beskrevet i den fremsendte handleplan på tilfredsstillende vis. Handleplanen var fuldt implementeret, lyder det blandt andet i tilsynsrapporten.

Hurtigt i mål

Ved besøget i august blev der konstateret alvorlige fejl og mangler på Kildehaven. Det indebar blandt andet patientsikkerhedsmæssige risici i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndteringen, og den dokumentationen blev fundet langt under god, faglig standard. Selv forklarer bostedet, at fejlene blev fundet i en overgangsperiode mellem 2 it-systemer, men nu skulle der altså være rettet op.

- Det er utrolig dejligt, at Sundhedsstyrelsen anerkender vores indsats og de ændringer, vi har foretaget, og vi er endda nået i mål væsentligt hurtigere, end vi skulle. Faktisk skulle det sidste punkt først være implementeret til juni, fortæller Majbritt Nyholm, der er direktør i Kildehaven Boliger og Sundhedscenter.

Ved besøget 12. december fandt tilsynet dog fejl og mangler i 3 stikprøver i dokumentationen af patientrettigheder, men den samlede konklusion er, at de kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden.