Bøjletandlæger kæmper efter coronanedlukning - nu skal ventelisten bringes ned

Godt 150 børn i Holbæk venter på at få en bøjle. Ifølge Tandlægeforeningen er det ikke kun Holbæk Kommune, der kæmper med ventelister, for oveni coronasituationen mangler der bøjletandlæger.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Børnetandplejen i Holbæk Kommune er kommet bagud på grund af Covid-19 situationen. Udvalget for Børn og Skole fik derfor onsdag eftermiddag en orientering om, hvordan ventelisterne kan blive kortere.

Ventelisten for børn og unge, der skal i gang med en tandregulering, er på 226 børn. En opgørelse viser, at der på nuværende tidspunkt er 154 børn på listen, hvor det såkaldte optimale behandlingstidspunkt er overskredet.

quote Det vil typisk resultere i, at behandlingerne kommer til at tage længere tid, fordi behandlingen bliver mere kompleks

Hanne Kromann, overtandlæge, Holbæk Kommunale Tandpleje

I sagsfremstillingen til politikerne redegør Hanne Kromann, der er overtandlæge i Holbæk Kommunale Tandpleje, for konsekvenserne af de udskudte tandreguleringer:

- Det vil typisk resultere i, at behandlingerne kommer til at tage længere tid, fordi behandlingen bliver mere kompleks. Ofte vil det være kombineret med, at der skal bruges dyrere behandlingsapparatur end normalt. Endelig kan en overskridelse af det optimale behandlingstidspunkt resultere i skader på tændernes rødder, skriver hun.

- Det er selvfølgelig ikke ideelt, at børnene ikke kan komme til, når der er brug for det. Men det er ikke sådan, at tænderne ikke kan rettes af den grund, men det kan betyde, at de skal have bøjlen på lidt længere tid, siger Julie Becher, der er chef for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune.

Ekstra personale hyret ind

Situationen betyder også, at mens de godt 150 børn venter på at få reguleret deres tænder, så kommer der løbende nye børn til, der også skal undersøges, og det betyder, at ventelisten til behandlinger vokser. Derfor vurderer Hanne Kromann, at der vil være risiko for, at kritiske situationer bliver overset.

For at få tid til at undersøge flere børn, har Holbæk Kommunale Tandpleje allerede fra august hyret en specialtandlæge med syv timer ekstra per uge i et år. Denne ordning har tandplejen forlænget med yderligere tre år.

Samtidig har Tandplejen på grund af corona fået hjælp fra en privat tandlæge til 20 børn, og politikerne blev orienteret om, at der gives penge til, at yderligere 20 børn kan få en tid samme sted i det private. 

- Det vil give os mulighed for at reagere hurtigere, hvis der er kritiske behandlingsbehov, som skal løses hurtigt, siger Julie Becher.

Svært at rekruttere bøjletandlæger

Ifølge Tandlægeforeningen er det ikke kun Holbæk Kommune, der kæmper med ventelister på bøjlebehandling. For oveni coronasituationen kommer, at der manglel på bøjletandlæger. En undersøgelse blandt 58 overtandlæger, som Tandlægebladet lavede i september i år viser, at hver fjerde kommune mangler en bøjletandlæge, og mange kommuner har svært ved at rekruttere bøjletandlæger.

- Der mangler bøjletandlæger over hele landet, og det er et stort problem, for børnene risikerer at komme helt op i konfirmationsalderen, før de får rettet deres tænder. Det er vigtigt, at børnene får rettet tænderne på det rigtige tidspunkt, hvor kroppen er i vækst. Hvis det bliver senere, tager behandlingen meget længere tid. Så vi skal have uddannet nogle flere bøjletandlæger til at klare behovet, fortæller formand for Tandlægeforeningen, Susanne Kleist.

Både Tandlægeforeningen og Kommunernes Landsforening har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen med en appel om, at der oprettes flere uddannelsesstillinger til bøjletandlæger.

Følger udviklingen tæt

I Holbæk håber Julie Becher, at den nye handlingsplan kommer til at virke.  

- Vi kommer til at følge udviklingen tæt, og derfor kan vi også sætte ekstra ind, hvis der er behov for det. Men jeg føler mig fortrøstningsfuld i forhold til, at tiltagene kommer til at virke efter hensigten, siger Julie Becher.

Det ekstra personale og udlicitering af opgaverne betyder, at der bliver bevilliget 858.000 kr. ekstra årligt til børnetandplejen de kommende tre år.  Udgifterne vil blive registreret som en del af den samlede opgørelse over covid-19 udgifter for Holbæk Kommune.

Den hidtidige indsats i Holbæk Kommune har betydet, at der er gennemført 80 procent af alle udskudte og aflyste behandlinger til tandregulering i forbindelse med forårets nedlukning.