Alarm over forhold på sygehus

Forholdene for de ansatte på dialyseafsnittet på Holbæk Sygehus er under al kritik, mener HK. Derfor vil fagforeningen have Arbejdstilsynet til at kigge på sagen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Arbejdsmiljøet på dialyseafsnittet på Holbæk Sygehus er under al kritik, mener HK. Det minder om et østtysk hospital, lyder beskrivelsen ifølge Holbæk Amts Venstreblad.

Det regner ind gennem taget, indeklimaet er dårligt, pladsforholdene er elendige, og der er synligt støv og snavs flere steder. Sådan er forholdene på dialyseafsnittet på Holbæk Sygehus, og nu er HK gået i offensiven for at få forbedre forholdene.

En flytning vil dog ikke kunne ske inden for kort tid. Og efter HK's opfattelse bør der ske noget hurtigt for at forbedre forholdene, og derfor er der foretaget en henvendelse til Arbejdstilsynet.

- Det minder om et østtysk hospital i de "gode" dage. Jeg har sjældent set noget lignende, og jeg har været arbejdsmiljøkonsulent i over 20 år. Det er ikke sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, medlemmerne arbejder under, siger Niels Jakobsen fra HK/Kommunal til Holbæk Amts Venstreblad.

Han var for tre uger siden på besøg på dialyseafsnittet efter en henvendelse fra lægesekretærerne på afsnittet. De er dog langt fra de eneste, der er oplever de dårlige forhold. Det menige personale på stedet rettede tidligere i år en samlet henvendelse til sygehusledelsen om de dårlige forhold i bygningen, der ligger på en stikvej til Gl. Ringstedvej.

HK's arbejdsmiljøkonsulent mener, at arbejdsmiljøet er så uforsvarligt, at han i sidste uge skrev til Arbejdstilsynet for at få det til at gå ind i sagen. Niels Svendsen skriver i henvendelsen til Arbejdstilsynet, at hans opfattelse er, at den stedlige ledelse har en vilje til at løse problemerne, men at de ikke kan komme igennem i Region Sjælland.

I et brev til Tage Lysbo Svendsen, ledende overlæge på medicinsk afdeling, skriver arbejdsmiljøkonsulenten om sine indtryk efter besøget på afdelingen:

- Bygningen er i en meget dårlig vedligeholdelsesmæssig stand med afskallet maling, utætte vinduer og regn igennem taget. Der er givet tale om svamp i bygningen, skriver Niels Svendsen.

Han betegner gangarealerne i forbindelse med sekretærkontoret som yderst ramponerede. Måtter på gulvene var meget beskidte, og gangene var ikke rengjorte.

"Overalt var der synlig snavs og støvdepoter", hedder det i henvendelsen til Arbejdstilsynet. Med en tilføjelse om, at støv og snavs kan påføre de ansatte infektionssygdomme og allergi med videre.

For lidt plads på kontoret til de to lægesekretærer og i perioder en fast elev nævnes også. Der foregår mange funktioner, og det medfører megen støj, ligesom der er støj fra gangarealerne.

Luftkvaliteten er dårlig, og der klages over irritationer af slimhinderne. En rist, som skulle give frisk luft, er blokeret, fordi den giver træk direkte på de ansatte. Belysningen er gammel og blænder de ansatte. Heller ikke omklædningsforholdene er i orden, da det foregår i en mellemgang, hvor medarbejdere passerer igennem.

Konklusionen fra HK er, at der omgående må findes en helhedsløsning for at etablere et godt arbejdsmiljø.

Og sygehusets ledelse er enig i, at forholdene er for ringe:

- Dialyseafsnittet på Holbæk Sygehus har ikke gode forhold. Det er vi helt enige i. Siden Sygehus Nord blev etableret (1. januar 2008) har vi haft kig på dialyseafsnittet i Holbæk. Det er fysisk ikke up to date, siger Ib Steen Mikkelsen til Holbæk Amts Venstreblad.  Han er sygehusdirektør i Sygehus Nord, der omfatter sygehusene i Holbæk, Kalundborg, Roskilde, Køge og Fakse.

Usikkerhed om afdelingens fremtid har i årevis sat en stopper for forbedringer, da Vestsjællands Amt endnu eksisterede. Fremtiden er heller ikke helt afklaret endnu, men det er tæt på.

- Vi har nedsat en arbejdsgruppe på tværs for at se på, hvordan vi kan lave dialysefunktionen. Det tyder på, at der fortsat skal være dialyse i Holbæk, og så er vi nødt til at kigge på forholdene, fastslår sygehusdirektøren.