¨

45 millioner kroner på vej til Åmosen

Foto: TV ØST

45 millioner kroner er på vej til Store Åmose mellem Holbæk og Sorø. Pengene skal blandt andet gå til at skabe ny natur og sikre kulturskatte.

Det er en aftale mellem regeringen, SF og enhedslisten, der nu sender millionerne afsted til Åmosen. Udover at skulle bruges til at skabe nye natur-arealer, så skal pengene også gå til at sikre kulturhistoriske effekter fra stenalderen, der findes i området. Store Åmose beskrives som et af Europas vigtigste område, når det netop gælder fund fra stenalderen.

Vandstanden skal hæves

I dag består området af mange lavtliggende landbrugsområder, og det skal millionerne være med til at ændre. Ved at reducere landbruget og forhøje vandstanden vil projektet forbedre klimaet, og det sjældne dyre- og planteliv vil få bedre vilkår. Samtidig vil det også være med til at beskytte de arkæologiske effekter.

 - Ved at hæve vandstanden i dele af Store Åmose kan vi skabe en mere sammenhængende mose, så vi får skabt mere natur til glæde for mennesker, planter og dyr. Projektet vil skabe levesteder og yngleområder for en lang række sjældne padder, fugle, krybdyr og insekter. Samtidig kan vi udvide og forbedre den truede højmose og beskytte værdifulde, arkæologiske fund. Store Åmose er et sandt Eldorado for arkæologer, fordi den er fyldt af kulturskatte fra vores ældre stenalder, som vi nu beskytter, siger Miljøminister Kirsten Brosbøl i en pressemeddelelse.

Hun besøgte sammen med klimaminister Rasmus Helveg-Petersen (R) mandag området.

Lunkne lodsejere

Helt konkret skal pengene i første omgang gå til en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse og til at købe arealer af de lokale lodsejere. De er dog ikke umiddelbart begejstrede.

- Fortiden har desværre vist, at det ikke altid er lige gennemtænkt, hvad politikerne kommer med. Det betyder ikke, at man ikke kan lave noget godt fremadrettet. Men vi vil gerne se, hvad man egentlig har tænkt sig at lave, før vi jubler af glæde, understreger Torben Møller-Nielsen, bestyrelsesmedlem i Naturforeningen Åmosen, hvor en række lokale beboere er med.

Han peger på, at det nye projekt umiddelbart minder meget om et 10 år gammelt forslag om at hæve vandstanden i området. Og det vil lodsejerne i givet fald ikke være med til.

Ministrene understreger, at der skal være opbakning blandt de lokale, før projektet kan gennemføres. Ellers må der findes et andet område i Danmark.

02:48 Luk video
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App