100.000 ørreder i livsfare på grund af lockout

KL's lockout af lærerne rammer ikke kun mennesker. 100.000 ørreders liv er i fare på grund af konflikten.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

100.000 ørreder risikerer at miste livet, fordi lærerne er forment adgang til landets skoler. Ørrederne skal sættes ud i Isefjorden senest 17. april, men hvis lockouten fortsætter kan det vise sig at blive umuligt.

Ørrederne holder lige nu til på produktionshøjskolen Elsesminde i Odense, der er leverandør af de mange ørreder til Isefjorden. Men her er de lærere, der har forstand på opdræt og udsætning af ørrederne lockoutet, og det kan betyde, at ørrederne dør, inden de bliver sat ud.

De skal ud nu

Fiskene stammer fra forældre, der har svømmet rundt i Tuse Å, og som så er blevet fanget og har ynglet. Starten af april er tiden hvor de fysiologisk er tolerante over for saltvandet i Isefjorden, hvorfra de skal vandre ud i havet for at æde. 

- Hvis ørrederne ikke sættes ud i april måned, vil de ikke være i stand til at vandre ud i havet. Det er med andre ord ekstremt vigtigt, de bliver sat ud nu. Det er også vigtigt, de bliver sat ud i det vandløb, hvor deres ”forældre” oprindeligt kom fra. I Tuse Å skal der eksempelvis sættes 23.500 ørreder ud. Ørrederne er genetisk tilpasset livet i netop Tuse Å, og de vender siden tilbage hertil for at gyde, præcis som også laksen gør det. Derfor kan man ikke blot få ørreder fra andre anlæg i Danmark, siger Rune Hylby, der er formand for Tuse Å’s Ørredsammenslutning og koordinator for udsætningen på Isefjorden.

Lærernes dispensation blev droppet

Han er bekymret over lockouten, som ellers først var blevet afblæst for de 3 ørredkyndige lærere på produktionshøjskolen i Odense. De fik dispensation til at passe fiskene, men det ville deres egen fagforening ikke være med til, og de blev bedt om at blive hjemme.

Pasningen af ørrederne bliver under lockouten varetaget af praktikanter og frivillige, men de har ikke den fornødne erfaring og ekspertise til at sætte fiskene ud, når den tid kommer.

500.000 kroner i spil

Rune Hylby skriver i en pressemeddelelse, at de 100.000 ørreder, som skal sættes ud, er betalt af Fisketegnsmidlerne, og alene summen af dem, som skal sættes ud i Isefjorden beløber sig til 500.000 kroner.

Tuse Å’s Ørredsammenslutning har rettet henvendelse til Fødevareminister Mette Gjerskov (S) og de 3 læreres fagforening for at få hjælp til at løse denne sag.