Rødby

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Vi er tilbage med en stribe programmer fra købstaderne. I denne uge er vi i Rødby som engang nærmest var dækket af vand.

Man kunne fristes til at tro, at Rød-by havde noget med farven rød at gøre. Men sådan er det ikke. Rød er en udvikling af et germansk ord, der betyder rydning. Så faktisk er Rødby opstået efter der er ryddet, så der var plads til en bosættelse.

Rødby er en forholdsvis ung købstad. Den fik sine rettigheder i 1680'erne. Mange af dem blev kopieret fra andre købstæder, men der var også en del løjerlige regler, der fulgte med. Hør mere om dem i programmet.

Og så er der ikke meget strand ved Strandvejen. Engang gik vandet helt op til der. Men efter stormfloden i 1872, hvor der stod 3,5 meter vand i byen, inddæmmede man området og flyttede både havn og strand fem kilometer længere væk. Og så blev der opført diger for at holde vandet ude. Indtil videre har det virket.