Vindmølleplan genoplives på Falster: Beboere troede, projektet var skrinlagt

Seks vindmøller er igen i spil ved et gods på Falster. Områdets beboere troede ellers, at projektet var skrinlagt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ved Skørringe Gods på Falster har godsejer Henrik Fabienke et ønske om at skabe grøn energi. Det vil han blandt andet gøre ved at sætte seks store vindmøller op i fremtiden sammen med en solcellepark på 55 hektar.

Derfor har han for nyligt sendt en ansøgning afsted til Guldborgsund Kommune. Og det er første gang, han gør det.

- Det passer os fint som virksomhed, at vi kan være med til at lave et positivt aftryk for fremtiden ved ikke at producere sort energi men grøn energi, siger han, og fortsætter:

- Det er dejligt med elbiler, og det bliver dejligt med elmotorsave og elplæneklippere. Strømmen skal komme et sted fra, og der kunne vi bruge naturen og naturens kræfter til at få noget af den energi ind i vores civilisation.

På mandag skal politikerne i Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget så tage stilling til, om de vil udarbejde en lokalplan for området. Hvis det vedtages, muliggør det, at man kan sætte 150 meter høje vindmøller op ved godset.

Vindmølleplaner har været i spil før

Planerne om vindmøller ved godset har været på tegnebrættet før. Og her stod Guldborgsund Kommune bag projektet. Men igennem årene har flere beboere klaget over planerne.

quote Hele sagen skal genbehandles forfra igen. Vi har jo kæmpet mod det her, siden det startede for 9 år siden. Det er lang tid vi har brugt på det her

Kenneth Petersen, beboer ved Skørringe Gods 

Kenneth Petersen er en af de beboere, der har været imod planerne fra starten. Han er aktiv i protestgruppen Stilhed, tak, som kæmper mod kæmpevindmøller på Falster. Han har førhen indsamlet underskrifter i lokalområdet for at vise naboernes modstand til projektet.

Hvis planen stemmes i gennem, kommer han til at bo 1,4 kilometer fra møllerne. Og han frygter for sit og familiens helbred.

- Jeg vil da ikke udsætte min familie for grøn energi samtidig med, at jeg udsætter dem for en helbredsrisiko. Den holder jo ikke, siger han.

Troede planen var skrinlagt

I 2017 blev kommunens planer bremset. Her fik de en afgørelse fra Planklagenævnet. Nævnet ophævede planen, fordi kommunen ikke havde lavet de nødvendige vurderinger af vindmøllernes påvirkning på fredede naturområder og dyrelivet.

Derfor troede Kenneth Petersen, at sagen var lukket ned. Og med den forhistorie in mente forstår han ikke, at kommunen genbehandler den nye ansøgning.

- Det ser vi som noget af et tilbageslag. Vores gruppe havde nærmest lagt låg på den her sag, så det kommer noget som et chok for os, siger Kenneth Petersen og fortsætter:

- Hele sagen skal genbehandles forfra igen. Vi har jo kæmpet mod det her, siden det startede for 9 år siden. Det er lang tid vi har brugt på det her.

quote Guldborgsund kommune har jo fundet det her sted egnet, fordi der er god afstand til de nærmeste naboer

Henrik Fabienke, godsejer

Kommunen har udpeget gods til vindmølleprojekt

Ifølge godsejer Henrik Fabienke er det Guldborgsund Kommune, der selv har udpeget området ved Skørringe Gods til de store vindmøller tilbage i 2012.

Kommunerne var nemlig blevet pålagt af regeringen at udpege egnede steder til vindmølleprojekter i hele landet.

I første omgang var 38 steder i spil, men det blev skåret ned til to – ved Skørringe Gods og Vennerslund Gods. Og Henrik Fabienke forklarer, at placeringen ved hans gods er meget oplagt.

 - Guldborgsund kommune har jo fundet det her sted egnet, fordi der er god afstand til de nærmeste naboer. Der er et lukket gårdrum her hvor der er skove på både øst, syd- og vestsiden af vores landbrugsjord, siger han.

Ifølge godsejeren har de været i tæt dialog med naboerne, for at sikre at alle bliver opdateret på projektet.

- Der er forholdsvist åbent mod nord, men det er også der, vi har de huse liggende som kan komme tættest på et vindmølleområde. Dem har vi haft en dialog med siden 2012, de naboer der ligger med 1000 og 2000 meters afstand, der er blevet informeret lige fra starten om kommunens planer, siger han.

Men der er også enorm smuk natur herude. Vil det ikke skæmme landskabet med de her vindmøller?

- For mig er der en god synergi mellem at bruge vinden, som jo også er en del af naturen, til at producere noget til vores civilisation, fordi den skal stå i nogle år i noget dejlig natur, som vi har masser af i Danmark. Det passer os rigtig fint, siger Henrik Fabienke.

Protestgruppe har politikeres underskrifter

Kenneth Petersen fra Stilhed, tak fortæller, at de flere gange har lavet underskriftsindsamlinger.

Og her har flere politikere fra byrådet skrevet under på, at de vil bevare Borremosen ved godset. De har skrevet under på et dokument med ordlyden:

”Jeg ønsker at bevare Borremosen, som den er nu, indebærende at der ikke skal sættes kæmpevindmøller på Skørringe Gods.”

Tre af de fem medlemmer i Teknik, Miljø- og Ejendomsudvalget har skrevet under på dette. Det drejer sig om Ole Bronné Sørensen (A), René Fjeldsøe Sørensen (G) og Lis Magnussen (O).

Derfor mener Kenneth Petersen, at politikernes underskrift forpligter dem til at stemme nej til vindmølleprojektet på deres kommende udvalgsmøde på mandag.

- Når en politiker sætter sin underskrift på et stykke papir, hvor det utvetydigt ikke er noget at diskutere, er imod kæmpevindmøller på Skørringe, så skal de også overholde det. Så vores holdning er, at de overholder det på mandag, og stemmer den her plan ned, siger han.

Udover de tre medlemmer har borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten), Rene Christensen (DF) og Bo Abildgård (S) også underskrevet papiret.