Ulovlig instruks i Guldborgsund Kommune - fagforening fortæller om pressede ansatte

Socialrådgiverforening beretter om pressede ansatte i Guldborgsund Kommune. Det var her, en chef gav ulovlig instruks om besparelser på sager om udsatte børn.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Vægter økonomi tungere end udsatte børn og unges trivsel i Guldborgsund Kommune?

Det er et af de spørgsmål, der stadig svæver over ledelse og politikere i kommunen.

I januar kom det frem, at en centerchef i kommunen havde bedt sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse, om at spare 100.000 kroner på hver sagsstamme, efter det stod klart, at 2020-budgettet var overskredet med syv millioner kroner. Han foreslog blandt andet, at de fandt pengene ved at hjemgive børn - det vil sige sende anbragte børn tilbage i favnen på de familier, de var blevet fjernet fra.

quote De fortæller om et højt arbejdspres

Rasmus Balslev, formand, Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst.

Nu bliver der sat en undersøgelse i gang, der skal kaste lys over, hvorfor centerchefen skrev den instruks til de ansatte. Men en undersøgelse er ikke nok, mener sagsbehandlerne i afdelingen.

- Vi er ikke tilfredse, før vi har fået lovning på, at der sker en klar opnormering på det her område, siger Rasmus Balslev, som er formand for Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst.

Højt arbejdspres

Fagforeningen afholder for tiden mange samtaler med de ansatte i den pågældende afdeling i Guldborgsund Kommune for at få klarhed over arbejdsforholdene.

- De fortæller om et højt arbejdspres, og mange har en oplevelse af, at de ikke kan leve op til det faglige niveau, de gerne vil. Sagsbehandlingstiderne i nogle af sagerne er meget lange, og man får ikke handlet så tidligt i forløbet, som man mener er nødvendigt, fortæller Rasmus Balslev.

- Når det så munder ud i den meget omtalte mail fra chefen, så bliver man yderligere presset på sin trivsel.

Det var centerchef Mads Larsen, der sendte den ulovlige instruks om, at medarbejderne skulle finde besparelser på 100.000 kroner i hver sagsstamme. I efterfølgende e-mails og på møder er instruksen kaldt tilbage.

Hvordan er medarbejdernes tillid til centerchefen?

- Jeg tror ikke, at socialrådgiverne ser Mads Larsen (centerchefen, red.) som skurken i det her som sådan. Det var en utilgivelig og utilstedelig mail, han sendte ud i november, men de opfatter det også som et udtryk for, at de rammer, han agerer under, og som i sidste ende er politisk besluttet, ikke er hensigtsmæssige, siger Rasmus Balslev.

Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage.
Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage. Foto: Grafik: Nick Abildgaard

Har for mange sager

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at rådgivere i børn- og familieafdelinger har ansvar for maksimalt 30 børn hver. Sagsbehandlerne i Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune fortæller, at de har omkring 40 børn hver.

Guldborgsund Kommune er ellers en af de kommuner i landet, der bruger flest penge på anbragte børn og unge. Kommunen er kun overgået af Langeland, Lolland og Læsø Kommuner, viser KL's statistik, Kend Din Kommune 2021.

Men selvom udgifterne på området er store, så er pengene ifølge formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst, ikke blevet brugt på at lette arbejdsmængden for medarbejderne. Det er ellers tiltrængt, mener han.

- Hvis man får investeret tilpas meget i antallet af socialrådgivere og sagsbehandlere i afdelingen, så kan man også se ind i, at den støtte og de anbringelser, man laver i afdelingen, kommer på et meget tidligere tidspunkt i de her udsatte børn og unges liv. Samtidig vil man bedre kunne følge op, så anbringelserne for eksempel ikke bliver så lange og dyre på sigt, siger Rasmus Balslev.

Det er ikke første gang, at Guldborgsund Kommune kommer på kant med loven på netop børneområdet.

Sagen om den ulovlige instruks minder om en sag fra 2014, hvor en omfattende spareplan på anbringelsesområdet i kommunen, fik ombudsmanden til alvorligt at advare mod risikoen for, at børnenes rettigheder ikke blev respekteret. Spareplanen ville nemlig betyde, at 30-40 procent af de børn, der var anbragt i plejefamilier skulle hjemtages.