Sygeplejerske blev overfaldet: Sygehus har nu fået strakspåbud af tilsyn

Akutmodtagelsen på Nykøbing F. Sygehus har fået et strakspåbud af Arbejdstilsynet, fordi der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for vold.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Akutmodtagelsen på Nykøbing F. Sygehus har fået et strakspåbud af Arbejdstilsynet.

Det viser en afgørelse fra Arbejdstilsynet, som TV ØST har fået aktindsigt i.

Påbuddet fik de den 18. maj efter et tilsyn samme dag, fordi tilsynet vurderer, at der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for vold. 

Som Arbejdstilsynet skriver: 

[...] faren for at blive udsat for vold og trusler om vold er så alvorlig, at den skal imødegås straks.

Derfor påbydes akutmodtagelsen, at de ansatte i Akutmodtagelsen får instruktion i at udføre arbejdet, så risikoen for at de ansatte udsættes for vold forebygges

Derefter står der: I skal efterkomme påbuddet straks.

Tilsyn kom forbi efter overfald

Årsagen til, at Arbejdstilsynet besøgte Akutmodtagelse var, at der den 15. maj i år var en alvorlig arbejdsulykke, hvor en patient optrådte truende overfor sekretærer i Akutmodtagelsen og efterfølgende overfaldt en sygeplejerske uden for modtagelsen.

Ifølge tilsynet har ulykken haft alvorlige konsekvenser for både sekretærer og sygeplejersken, der blev overfaldet.

Inge Paamejer, der er sundhedsfaglig vicedirektør på Nykøbing F. Sygehus, fortæller, at Arbejdstilsynet var forbi, efter sygeplejersken blev overfaldet, for at se, om de efterlevede de krav, der bliver stillet.

- Nu var det et overfald, der skete ude på offentlig vej. Og det har vi også gjort opmærksom på, da det er, vi svarer, lyder det fra Inge Paamejer til TV ØST.

- Det gør jo ikke, at vi ikke skal kigge på, hvordan vi håndtere de her situationer.  

Se eller gense indslaget: En sygeplejerske blev den 15. maj overfaldet af en 18-årig mand foran sygehuset i Nykøbing Falster.

En del af påbuddet bygger også på, at de ansatte ikke ved, hvordan de skal agere i en presset situation.

De skriver blandt andet, at de ansatte […]ikke er instrueret i handlemuligheder i forhold til kald af læger, hvis de står med en udadreagerende patient, som ønsker at blive tilset af en læge her og nu. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at dette øger risikoen for, at en situation med vold og trusler eskalerer. 

Derfor vurderer Arbejdstilsynet, at da medarbejderne ikke er instruerede i handlemulighederne, så er der en øget risiko for legemsbeskadigelser i forbindelse med eventuelle episoder med fysisk og psykisk vold.

Sygehus reagerede med det samme

Akutmodtagelsen skulle senest den 1. juni 2018 give besked om, hvordan de har efterkommet påbuddet.

Inge Paamejer fortæller, at de reagerede med det samme på strakspåbuddet fra Arbejdstilsynet.

- Når der er så kritisk en situation, så kræver det også handling. Derfor har vi været inde og sikre, at det personale, som havde en oplevelse af, at de var i tvivl om, om de kunne løfte de her opgaver rigtigt, dem tog oversygeplejersken en snak med med det samme og en hurtigt brush up om situationer, hvor vi er i tvivl om patienten kan gå hen og blive meget voldsom - enten verbalt men måske også direkte udadreagerende, siger Inge Paamejer.

- Vi fik lavet en brush up med alle, der var involveret i selve situationen, så han var sikker på, at der ikke var nogen, der var sidder tilbage med en oplevelse af ikke at være tryg i sit arbejde.

Hun fortæller samtidig, at der er blevet lavet en plan for mere undervisning til personalet. 

- Derudover for at være sikker på, at nogen ikke skulle føle sig utrygge, har vi lavet et blødt nødkald. En ringeklokke, der kan alarmere. Man kan trykke på den, hvis man føler sig utryg, og så vil det aktivere, at der kommer nogle af ens kolleger. Det er ikke sådan, at de kommer stormende, men nogle gange kan det, at man bliver flere til stede afværge nogle af de situationer, hvor folk bliver frustrerede – enten højlydt eller voldsomme.

Har I en oplevelse af, at medarbejderne er utrygge?

- Ikke på den måde utrygge, siger Inge Paamejer.

- Da vi havde den situation (den 15. maj, red.), bliver vi klar over, at der nogle lægesekretærer, som i hvert fald efterfølgende oplever, at der blev de faktisk utrygge i selve situationen.

- Det har der ikke ellers været en oplevelse af. For så havde vores oversygeplejerske selvfølgelig reageret. Han er i meget tæt kontakt med personalet, når der er sådan nogle hændelser. Derfor har han et meget fint øje for, hvad der er behov for, lyder det fra Inge Paamejer.

Strakspåbuddet: